Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

TEMAS: Thesaurus of Early Modern Archival Sources

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Vele formele archiefbeschrijvingen in inventarissen (bv. ‘remissiebrieven’, ‘rollen’, ‘vonnisboeken’, enz.) zijn voor archiefgebruikers moeilijk te begrijpen. Informatie over documenttypes – die de kern vormen van dergelijke beschrijvingen – is bovendien vaak verspreid in moeilijk toegankelijke publicaties. Dit project beoogt daarom de bouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen, die deze disparate kennis in een gestructureerde vorm bij elkaar brengt. De tweetalige thesaurus (NL/FR) reikt daartoe definities en (quasi-)synoniemen aan voor ongeveer een 450-tal documenttypes.

De thesaurus wordt op termijn verrijkt met beeldmateriaal, literatuurverwijzingen en gegevens over de institutionele en functionele context van de documenttypes, zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen en contextualiseren.

Momenteel is TEMAS nog een geïsoleerd werkinstrument, dat weliswaar als open data herbruikt kan worden. Op termijn kan deze thesaurus in een semantische webomgeving veel krachtiger worden ingezet. Onderzoekers die op een onbekende redactionele vorm stoten in een inventaris, kunnen doorverwezen worden naar een definitie en andere relevante informatie. Het kan ook andersom: wie in een bepaald type bron geïnteresseerd is, vindt in de thesaurus links naar vindplaatsen van exemplaren. Iemand die universiteitsmatrikels, wijdingsregisters, wezerijboeken enz. in een comparatief perspectief zou willen bestuderen, kan zo op een gestructureerde manier zijn weg vinden in informatie die momenteel nog hopeloos versnipperd en verspreid is. Het spreekt voor zich dat deze verknoping in linked open data vooral voor zeldzame en hoogwaardige bestanddelen een enorme meerwaarde kan betekenen.

Resultaten

Partners

TEMAS is een samenwerking tussen het Rijksarchief en de KU Leuven in het kader van het BRAIN.be-programma van BELSPO (BR/165/PI/TEMAS).

Eddy Put was projectverantwoordelijke voor het Rijksarchief, Erik Aerts voor de KU Leuven.

Medewerkers

Projectmedewerker Valerie Vrancken heeft de thesaurus gerealiseerd, in samenwerking met vele collega’s binnen en buiten het Rijksarchief.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement