Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

DIGICOLJUST - Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Het project DIGICOLJUST draait om de geschiedenis van de koloniale militaire rechtscolleges in Congo (1885-1960) en kadert binnen de overbrenging van het “Afrika-archief” van de FOD Buitenlandse Zaken naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.

Het archief dat de processen bevat van de krijgshoven van de Onafhankelijke Congostaat (1885-1908) en van Belgisch Congo (1908-1960) is uniek erfgoed. Congolese soldaten en Belgische officieren werden door krijgshoven berecht voor schendingen van het burgerlijk en krijgsrecht. Dit archief is bijzonder interessant voor de analyse van de dagelijkse problemen die de Congolese strijdkrachten ondervonden (insubordinatie, drugsverslaving, seksuele geweldpleging, enz.), van de verschillende vormen van militair bestuur (in vredes- en oorlogstijd) en van het verzet tegen de koloniale overheid en de repressie daarvan door de autoriteiten (via invoering van een “militair bestel” in de regio’s waarover geoordeeld werd dat ze onstabiel waren).

Het DIGICOLJUST-project heeft drie operationele hoofddoelstellingen, namelijk een inventaris en een gids maken voor het koloniaal militair archief, om zo te komen tot een daadwerkelijke ontsluiting van de documenten, om daarna een deel ervan te digitaliseren en als pilootproject online te brengen. Tenslotte is het ook de bedoeling samen met Congolese onderzoekers dit archief te valoriseren, onderzoekscolloquia en -seminaries te organiseren en pedagogische tools te ontwikkelen voor secundaire scholen.

Via het realiseren van deze hoofddoelstellingen willen het Rijksarchief en de partneruniversiteiten van het project zorgen dat internationale onderzoekers in het algemeen en Congolese vorsers in het bijzonder een betere toegang krijgen tot dit bronnenmateriaal. Ook moet een lange termijn samenwerking tussen Noord en Zuid tot stand komen rond gedeeld archivalisch erfgoed en worden gewezen op de ervaringen en daden van de Congolese bevolking ten aanzien van koloniaal geweld en verdrukking.   

Partners

Het project DIGICOLJUST wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid via het kaderprogramma BRAIN. Het wordt gecoördineerd door het Rijksarchief (Dr. Pierre-Alain TALLIER en Dr. Delphine LAUWERS) en gerealiseerd in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles (Pr. Dr. Amandine LAURO en Pieter LAGROU), de Vrije Universiteit Brussel (Pr. Dr. Benoît HENRIET) en de universiteit van Kinshasa (Pr. Dr. Kiangu SINDANI).

Medewerkers

De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door:

Wetenschappelijk comité

De taken in het kader van het project worden omkaderd door promotoren uit verschillende partnerinstellingen (Rijksarchief, ULB en VUB).

Er werd ook een opvolgingscomité opgericht om het digitaliserings- en valorisatiewerk te begeleiden: Dr. Koen AERTS (UGent/CegeSoma), Pr. Dr. Robert BURROUGHS (Universiteit Leeds Beckett), Dr. Emery KALEMA (Universiteit van Stellenbosch), Hermelinde LANZA (Institut des Archives Nationales du Congo), Pr. Dr. Kiangu SINDANI (Universiteit van Kinshasa), Pr. Dr. Xavier ROUSSEAUX (Université Catholique de Louvain), Pr. Dr. Guy VANTHEMSCHE (Vrije Universiteit Brussel).

Publicaties

Het project heeft nog niet geleid tot publicaties, maar op de blog hypothèse.org geeft het team regelmatig updates over het project en de voortgang ervan.    

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement