Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Valerie Vrancken

Rijksarchief te Leuven – Verantwoordelijke onderzoeksproject

Contact

Vaartstraat 24
3000 LEUVEN
Tel : 016/21.49.00

Bio

Valerie Vrancken is doctor in de geschiedenis en werkt als wetenschappelijk medewerker in het Rijksarchief te Leuven. Ze studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de KU Leuven en promoveerde er in 2017 met een proefschrift over de vijftiende-eeuwse inhuldigingscharters van de Brabantse hertogen. Sinds augustus 2017 is ze als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Rijksarchief, waar ze verantwoordelijk is voor de uitwerking van een database van vroegmoderne brontypes in het kader van het BRAIN-be project TEMAS.

Netwerk

Secretaris van de raad van bestuur van Standen & Landen | Anciens Pays et Assemblées d'États

Voorzitter van de raad van bestuur van Salsa! vzw, de vriendenkring van het Leuvense stadsarchief

Lid van het comité rechtsgeschiedenis van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Research fellow KU Leuven (onderzoeksgroep Middeleeuwen)

Publicaties

 • Vrancken Valerie, De Blijde Inkomsten van de Brabantse hertogen. Macht, opstand en privileges in de vijftiende eeuw, Brussel, 2018.

 • Haemers Jelle en Vrancken Valerie, ‘Libels in the city. Bill casting in fifteenth-century Flanders and Brabant’, in The Medieval Low Countries, 4 (2017), p. 165-187.

 • Stevens Willy en Vrancken Valerie, Inventaris van het archief van de schepenbank, het stadsbestuur en de meierij van Vilvoorde (1346-1795), Brussel, 2019.

 • Vrancken Valerie, ‘1356. De Brabantse steden en edelen kiezen zelf hun hertog’, in Wereldgeschiedenis van Vlaanderen, Antwerpen, 2018, p. 127-133.

 • Vrancken Valerie, ‘United in revolt and discourse: urban and noble perceptions of ‘bad government’ in fifteenth-century Brabant (1420-1)’, in Journal of Medieval History, 43 (2017), p. 579-599.

 • Vrancken Valerie, ‘Databank TEMAS als brug tussen archiefontsluiting en historisch onderzoek’, in D. Leyder en N. Stasse red., Ten dienste van de gebruiker. Over de zoekinstrumenten ontwikkeld door archivarissen en bibliothecarissen (Archief- en Bibliotheekwezen in België, extranummer 105), Brussel, 2019, p. 113-123.

 • Vrancken Valerie, ‘Kennisplatform TEMAS. Sleutel tot de rijkdom van vroegmoderne archieven’, in Science Connection, 59 (2018), p. 39-42.

 • Audiens Jules, Brepoels Jaak, Carnier Marc, Janssens Gustave, Ollivier Hendrik en Vrancken Valerie red., Vensters op Leuven. Een geschiedenis, Leuven, 2019.

 • Vrancken Valerie, ‘Opstand en dialoog in laatmiddeleeuws Brabant. Vier documenten uit de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489)’, in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 181 (2015), p. 209-267.

 • Vrancken Valerie, ‘Papieren munitie. Een pamflet over verraad tijdens de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489)’, in Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 66 (2013), p. 47-62.

Projecten

 • Project TEMAS (BELSPO BR/165/PI/TEMAS)

  TEMAS, voluit Thesaurus of Early Modern Archival Sources, is een samenwerkingsproject tussen het Rijksarchief en de KU Leuven en wordt gefinancierd door het BRAIN-programma van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Het project beoogt de ontwikkeling van een databank waarin vroegmoderne documenttypes van archivalische aard op een toegankelijke manier worden voorgesteld. TEMAS is daarbij geconcipieerd als een hulpinstrument ter ondersteuning van archiefgebruikers die worstelen met de interpretatie van archivalische beschrijvingen en daardoor moeilijk de vertaalslag kunnen maken van formele beschrijvingen naar het concrete bronnenmateriaal. Voor meer info over dit project, zie www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/TEMAS_nl.pdf.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement