Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Joke Verfaillie

Rijksarchief te Gent – Archivaris

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel : 09/265.76.70

Taken

- Archiefdomeinen: gewestelijke, regionale en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Vlaanderen (vnl. Raad en Staten van Vlaanderen, kasselrijen, intermediaire niveaus, schepenbanken, leen- en laathoven, dorpsbesturen, heerlijkheden), overheidsinstellingen op gemeentelijk niveau (vnl. gemeenten, OCMW's, lokale politie), polders en wateringen, kerkelijke instellingen op parochiaal niveau (vnl. kerkfabrieken en parochies), verenigingen (m.u.v. beroeps- en economisch gerelateerde organisaties) en scholen, families en personen, ancien-régimeverzamelingen.

De archivarissen van het Rijksarchief te Gent zijn in hun respectieve domeinen verantwoordelijk voor het totaalpakket van toezicht, overdrachten, ontsluiting, conservatie en restauratie, digitalisering, dienstverlening, valorisatie, vrijwilligers- en stageprojecten.

- Verantwoordelijke voor het archiefbeheersysteem (SAM), retroconversie van de toegangen en aanwinstregistratie.

- Waarnemend diensthoofd Rijksarchief te Gent.

Netwerk

Onbezoldigd gastprofessor Universiteit Gent, vakgroep Geschiedenis, in het kader van het praktijktraject archivistiek, 3e bachelor. Docent 'Inleiding tot de archivistiek' en 'Archivistiek: stage'.

Expertisedomein

 • Ancien Régimearchief
 • Archiefwetenschap
 • Collectiebeheer
 • Digitalisering
 • Magazijnbeheer
 • Toezicht en Advies

Publicaties

 • BUNTINX W., AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Gent, Brussel, 2008, 3 dln.

 • BUNTINX W., AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Gent, Brussel, 2008, 3 dln.

 • DELAHAYE V., DEMEULENAERE F., KUSTERS E., VAN EESSEN A., VERFAILLIE J. en VLAEMINCK T., De Vlaeminck en de Zeeuw: 30.000 mensen overzee, in PARMENTIER J. (red.), Uitgevaren voor de Kamer Zeeland, Zutphen, 2006, p. 47-87.

 • DELAHAYE V., DEMEULENAERE F., KUSTERS E., VAN EESSEN A., VERFAILLIE J. en VLAEMINCK T., De Vlaeminck en de Zeeuw: 30.000 mensen overzee, in PARMENTIER J. (red.), Uitgevaren voor de Kamer Zeeland, Zutphen, 2006, p. 47-87.

 • SOMERS A. en VERFAILLIE J. (red.), Jubilate gebroeders Van Bockstaele: lezingen, getuigenissen en huldeberichten uitgesproken in de Sint-Niklaaskerk te Gent, 10 juni 2022, Brussel, 2022. Bevat o.m. SOMERS A. en VERFAILLIE J., Het vocabularium van de gebroeders Van Bockstaele, p. 123-138.

 • SOMERS A. en VERFAILLIE J., De oorkonden van de Graven van Vlaanderen: het Rijksarchief Gent blinkt zijn kroonjuwelen op, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2020, LXXIV, p. 109-117.

 • SOMERS A. en VERFAILLIE J., Publicatiereeks "anonieme" vrouwen: Archief geschat. De vroedvrouw als ‘vroede vrouw’: ervaringsdeskundige Elisabeth Van Duyse (1670-1748), in Het Land van Beveren, 2019, LXII, 2, p. 48-49; Anna van Huerne, leven als een voetnoot in een relaas van rebellie, hoogverraad en politieke intriges, in Vlaamse Stam, 2021, LVII, 1, p. 51-53; De ongrijpbare Catharina vande Put, een geestelijke dochter op het slappe koord van de orthodoxie, in Vlaamse Stam, 2021, LVII, 1, p. 75-77; De standvastige bisschop versus de hardnekkige abdis: de oversten van de Roosenbergabdij als luis in de pels van de Gentse bisschoppen, in Vlaamse Stam, 2021, LVII, 1, p. 39-42 en Ondernemingszin, liefde voor het geschreven woord en gezonde ambitie: het fenomeen drukkersvrouwen, in Vlaamse Stam, 2021, LVII, 1, p. 27-29.

 • VERFAILLIE J. en LAMBRECHT T., Een nieuw onderkomen voor de archieven en de bezoekers van het Rijksarchief te Gent / Les Archives de l'Etat à Gand ont leur nouveau dépôt, in Science Connection, 2015, 47, p. 22-25.

 • VERFAILLIE J. en LAMBRECHT T., Een nieuw onderkomen voor de archieven en de bezoekers van het Rijksarchief te Gent / Les Archives de l'Etat à Gand ont leur nouveau dépôt, in Science Connection, 2015, 47, p. 22-25.

 • VERFAILLIE J. m.m.v. DUMALIN N., Inventaris van het archief van de heer en de schepenbank van Waterdijk en van polders te Waterdijk ((1501) 1504-1797 (1802)) (Rijksarchief te Gent, inventaris127), Brussel, 2017.

 • VERFAILLIE J. m.m.v. DUMALIN N., Inventaris van het archief van de heer en de schepenbank van Waterdijk en van polders te Waterdijk ((1501) 1504-1797 (1802)) (Rijksarchief te Gent, inventaris127), Brussel, 2017.

 • VERFAILLIE J., "Au Coeur de la Cour". De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (Historische Monografieën Vlaanderen 3), Gent, 2017. Zie tevens VERFAILLIE J., De Gentse Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2013, LXVII, p. 69-99 en VERFAILLIE J., Ervaringsdeskundigen of rechtsgeleerden? Het competentieprofiel van de griffiers van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2015, XVII, 1, p. 48-78. Voor de bijhorende archiefgids, zie VERFAILLIE J., Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): gids voor de gebruiker (Gidsen 86), Brussel, 2014.

 • VERFAILLIE J., "Au Coeur de la Cour". De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (Historische Monografieën Vlaanderen 3), Gent, 2017.

 • VERFAILLIE J., De Gentse Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2013, LXVII, p. 69-99.

 • VERFAILLIE J., Ervaringsdeskundigen of rechtsgeleerden? Het competentieprofiel van de griffiers van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2015, XVII, 1, p. 48-78.

 • VERFAILLIE J., Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): gids voor de gebruiker (Gidsen 86), Brussel, 2014.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, inventaris 111), Brussel, 2013.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, inventaris 111), Brussel, 2013.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw (1571-1875) (Rijksarchief te Gent, inventaris 118), Brussel, 2016.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw (1571-1875) (Rijksarchief te Gent, inventaris 118), Brussel, 2016.

Projecten

 • LORD. Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th - 18th C., Rijksarchief te Gent / Universiteit Gent, Belspo Brain-be 2.0 project, 2020-2024.

 • LORD. Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th - 18th C., Rijksarchief te Gent / Universiteit Gent, Belspo Brain-be 2.0 project, 2020-2024.

 • Opsporing en ontsluiting Oost-Vlaamse kerkarchieven, Rijksarchief te Gent / Bisdom Gent, 2005-2020.

 • Opsporing en ontsluiting Oost-Vlaamse kerkarchieven, Rijksarchief te Gent / Bisdom Gent, 2005-2021.

 • REIGN. Reconstructing the Ghent knowledge center of the Counts & Countesses of Flanders, 11th-18th C., Rijksarchief te Gent, Belspo Brain-be 2.0 project, 2023-2027.

 • Restauratie, digitalisering, ontsluiting en valorisatie van de oorkondenschat van de Graven van Vlaanderen (1086-1559), bewaard in het Rijksarchief te Gent: eerherstel voor het politiek-administratieve geheugen van het oude Graafschap Vlaanderen, Fonds Baillet-Latour, 2018-2022.

 • Restauratie, digitalisering, ontsluiting en valorisatie van de oorkondenschat van de Graven van Vlaanderen (1086-1559), bewaard in het Rijksarchief te Gent: eerherstel voor het politiek-administratieve geheugen van het oude Graafschap Vlaanderen, Fonds Baillet-Latour, 2018-2025.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement