Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Annelies Somers

Rijksarchief te Gent – Archivaris

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel : 09/265 76 70

Taken

- Archiefdomeinen: middeleeuwse instellingen en collecties uit het graafschap Vlaanderen, kerkelijke en religieuze instellingen en genootschappen uit het ancien régime (kloosters, abdijen, bisdom, ...), families, personen, verenigingen (uitgezonderd beroeps- en economisch gerelateerde organisaties), archief van de provincie Oost-Vlaanderen en de arrondissementscommissariaten, notariële archieven.

- Verantwoordelijke voor de bruikleen- en tentoonstellingsdossiers met betrekking tot ancien-régimearchief.

De archivarissen van het Rijksarchief te Gent zijn in hun respectieve domeinen verantwoordelijk voor het totaalpakket van toezicht, overdrachten, ontsluiting, conservatie en restauratie, digitalisering, dienstverlening, valorisatie, vrijwilligers- en stageprojecten.

Publicaties

 • BAUWENS M., SOMERS A., ‘The institutional nature of parishes and the restoration of the church after iconoclasm. The case of St James and St Pharahild in Ghent (1566-1614)’, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XCIII, 2015, nr. 3-4, p. 669-691

 • SOMERS A, Inventaris van het oud archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Jacobs te Gent, met inbegrip van de parochiale instellingen (1231) 1302-1885, (Rijksarchief te Gent), 2011.

 • SOMERS A., ‘450 jaar bisdom Gent, 450 jaar zorg voor kerkarchieven. De gedeelde zorg voor de Oost-Vlaamse kerkarchieven door het Rijksarchief Oost-Vlaanderen en het bisdom Gent, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, Nieuwe Reeks, LXIII, 2009, nr. 1, p. 87-99.

 • SOMERS A., ‘Ad utilitatem et conservationem ipsius status et decorem. De statuten van het Gentse Sint-Veerlekapittel (1225-1788)’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLXXXI, 2015, p. 33-146.

 • SOMERS A., ‘Op het goede spoor? Enkele problemen en uitdagingen bij het samenstellen van een archiefgids’, verschenen op http://faad.be/files/diarchi/004.pdf

 • SOMERS A., Inventaris van het archief van de abdij van Roosenberg te Waasmunster (1258-1994), (Rijksarchief te Gent), 2019.

 • SOMERS A., Inventaris van het archief van de Sint-Niklaaskerk te Gent, met inbegrip van de parochiale instellingen. Reeks charters, (database Rijksarchief te Gent), 2014.

 • SOMERS A., Inventaris van het archief van het Sint-Veerlekapittel, de parochiale instellingen en members van het kapittel en de heerlijkheid Blaisant te Gent. Reeks charters, (database Rijksarchief te Gent), 2014.

 • SOMERS A., Inventaris van het archief van Jean-François Maes (1873-1957) en aanverwanten (1782-1973),  (Rijksarchief te Brugge), 2011.

 • SOMERS A., VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de provincie Oost-Vlaanderen, Hollandse periode ("Hollands Fonds") ((1799) 1814-1831 (1847)), (Rijksarchief te Gent), 2016.

Projecten

 • Restauratie, digitalisering, ontsluiting en valorisatie van de oorkondenschat van de Graven van Vlaanderen (1086-1559), bewaard in het Rijksarchief te Gent: eerherstel voor het politiek-administratieve geheugen van het oude Graafschap Vlaanderen, Fonds Baillet-Latour, 2018-2025.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement