Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Paul Drossens

Rijksarchief te Gent – Diensthoofd

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel : 09/265.76.70

Taken

Diensthoofd Rijksarchief Gent

Overheidsinstellingen hedendaagse tijd: Justitie (hoven en rechtbanken, gevangenissen en naoorlogse interneringscentra), Federale politie, Financiën en Oorlogsschade/Wederopbouw

Waardering en selectie van archief

Raadpleging en openbaarheid

Netwerk

Bestuurslid werkgroep Automatisering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD)

Bestuurslid van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG)

Publicaties

 • AERTS K., LUYTEN D., WILLEMS B., DROSSENS P., LAGROU P. (eds.), Was opa een nazi ? Speuren naar het oorlogsverleden. Tielt, Lannoo, 2017, 272 p.

 • BOST M., DROSSENS P., HORVAT S. (eds.), Ressources et usages des archives de la justice militaire – Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerecht. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2016, 278 p. (Justice & Society, 7)

 • DROSSENS P., ‘CSI in Oost- en West-Vlaanderen. Forensische fotografie en het Gentse laboratorium van de gerechtelijke politie’, in STERCKX M. (red.)., Crime Scenes. Interbelluminterieurs door de lens van de forensische fotografie. Gent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw UGent, 2021, pp. 63-73.

 • DROSSENS P., ‘De gevangenis van Oudenaarde. Het sluitstuk van Ducpétiaux’ cellulaire droom’, G|oud, 2022, 2, 24-44.

 • DROSSENS P., ‘Wat gebeurt er met afgesloten jeugddossiers? Een nadere kijk op hun selectie, archivering en raadpleegbaarheid’, Tijdschrift Jeugd en Kinderrechten, 2022, 1, 29-45.

 • DROSSENS P., Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en selectie. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2011, 284 p. (Miscellanea Archivistica Studia, 197).

 • DROSSENS P., DE HART C., HEIDEBRINK I., FOSCARINI F. (eds.), Selectie II. Theorie, praktijk, trends en nieuwe ontwikkelingen. Jaarboek 18. ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2018, 249 p.

 • DROSSENS P., Inventaris van het archief van de gerechtelijke politie bij het parket van de procureur des Konings van Antwerpen (PK Antwerpen 2001 C) 1919-1999. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2018, 373 p. (Inventarissen Rijksarchief te Antwerpen, 102)

 • VELLE K. en DROSSENS P., ‘De rechterlijke macht’, in VAN DEN EECKHOUT P., VANTEMSCHE G. (eds.)., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw. Derde herziene en uitgebreide uitgave. Volume I. Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017, pp. 697-728.

Projecten

 • Jusinbellgium. A century of pioneering case-law. A digital database of Belgian precedents of international justice, 1914-2014. Rijksarchief / KULeuven / ULB, Belspo Brain-project, 2015-2019, https://jusinbell.hypotheses.org/

 • OUTLAW. Outsiders and the Law. Uncovering Criminal Justice Trajectories in Nineteenth-Century Belgium (1855-1924). Rijksarchief Gent / Universiteit Gent, Belspo Brain-be 2.0 project, 2022-2026.

 • SATURN. Selection of Archives and Transfer Under Right coNditions. Project i.s.m. FOD Financiën (Vlaanderen), 2013-heden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement