Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Kristof Dombrecht

Rijksarchief te Brugge – Archivaris

Contact

Predikherenrei 4A
8000 BRUGGE
Tel : (050)702677
GSM : +32472343138

Bio

- september 2005 - september 2009:

Gestudeerd aan de Universiteit Gent waar ik mijn bachelor- en masterdiploma in de geschiedenis behaalde.

- oktober 2009 - september 2015:

Gewerkt als onderzoeker bij de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. In deze periode heb ik een doctoraat gemaakt rond plattelandsgemeenschappen en sociaal-economische ongelijkheid in de Vlaamse kustvlakte tijdens de 14de-16de eeuw. Na het afwerken van mijn doctoraat heb ik nog anderhalf jaar bij de vakgroep Geschiedenis gewerkt als praktijkassistent en wetenschappelijk medewerker.

- oktober 2015 - april 2019:

Gewerkt als projectmedewerker bij de interne opleidingsdienst van de FOD Financiën rond thema's als kennis-, informatie- en documentenbeheer. Vanaf 1 juni 2018 werd ik gedetacheerd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

- sinds mei 2019:

Sinds mei 2019 werk ik als wetenschappelijk medewerker - archivaris bij het Rijksarchief Brugge en het Rijksarchief Kortrijk.

Ik werk op maandag, woensdag en vrijdag in Brugge, en op dinsdag en donderdag in Kortrijk.

Taken

Mijn (stage)opdrachten, belangrijkste projecten en taken zijn:

 

- Archief OCMW Damme: inventarisatie

- Archief Mercator: inventarisatie

- Archief Goethals: inventarisatie

- Archief OCMW Blankenberge: inventarisatie

- Archief Eerste Aanleg Brugge Correctioneel: afwerken toegang

- Oorlogsschade: voorbereiding tentoonstelling

- Inspecties rechtbankgriffies en parketsecretariaten: planning en opvolging mobiele archiefploeg Justitie

- Opvolging project FOD Financiën West-Vlaanderen

Expertisedomein

  • Ancien Régimearchief
  • Hedendaags Archief
  • Publicaties en drukwerk
  • Publieksgeschiedenis
  • Publiekswerking
  • Toezicht en Advies
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement