Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Harald Deceulaer

Rijksarchief te Brussel – Archivaris

Contact

Luttrebruglaan 74
1190 VORST
Tel : 02/524.61.15

Bio

Harald Deceulaer studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel (1987-1991), waar hij ook promoveerde tot doctor in de Geschiedenis (1998). In 2007 haalde hij de Master Cultuurmanagement aan de UA. Hij is de auteur van verschillende publicaties over de geschiedenis van de Nederlanden.

Sinds 2001 werkt hij in het Belgische Rijksarchief, waar hij o.a. het kernarchief van de Audiëntie inventariseerde. Sinds 2007 leidt hij verschillende projecten rond de inventarisatie van het archief van de Raad van Brabant.  Daarnaast werkte hij ook met archieven van federale ministeries, moderne rechtbanken, kerken, gemeenten en een school. Hij is coördinator van het BRAIN-Project ‘Social Hotspots Procesdossiers als bronnen voor de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden (2017-2021) en van het FedTWin project ‘Access to court files and access to justice. The Council of Brabant during the early modern era’.

Taken

·       Inventarisatie van de Raad van Brabant en het Officie Fiscaal van Brabant.

·       Coördinator van het BRAIN project ‘Social Hotspots Procesdossiers als bronnen voor de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden’

·       Coördinator van het Fedtwin project ‘Access to court files and access to justice. The Council of Brabant during the early modern era.’

·       Toezicht op de archieven van de Brusselse rechtbanken, gemeenten, politiezones en gevangenissen.

·       Begeleiding en omkadering van vrijwilligers.

Netwerk

Redactielid van Meta. Tijdschrift voor Bibliotheek & Archief.

Publicaties

 • 'Brusselse bronnen voor de geschiedenis van de Landen van Overmaas, 15de-18de eeuw' in Bruno Dumont (ed.), Le Duché de Limbourg et les Pays d'Outremeuse. Actes du colloque international tenu à Liège et à Maastricht les 23 et 24 mai 2016, Brussel, 2019, pp. 59-78.

 • 'Juridisch pluralisme en gebruik van justitie. De relaties tussen het Leenhof van Brabant en de Raad van Brabant (vijftiende - achttiende eeuw)', in Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 22, 2, 2020, p. 165-1

 • 'Synergiën en soft-skills ontsluiten het archief van de Raad van Brabant (15de-18de eeuw)', Meta, 2018, 8, pp. 10-15.

 • Inventaris van het kernarchief van de Audiëntie, 1344-1744 (vnl. 1515-1744), (ARA, Inventarissen 425) Brussel, 2008 

 • Arthur Gaillard, bewerkt door Harald Deceulaer, Inventaris van het archief van het Leenhof van Brabant. Processen 1434-1795 (Rijksarchief te Brussel, I 91), Brussel, 2019.

 • Harald Deceulaer, Paul Behets, Daniel Bombois, Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de particulieren (tweede reeks), 1771-1796 (vnl. 1775-1795), (RABRU, Inventarissen 67) Brussel, 2016

 • Harald Deceulaer, Pierre-Alain Tallier en Gert De Prins, Inventaris van het archief van de gevangenis van Sint-Gillis, 1885-1991 (Rijksarchief te Brussel, I 87), Brussel, 2019.

 • Harald Deceulaer, Sébastien Dubois en Laetitia Puccio (eds.), It’s in the Bag! Ancien Régime Case Files and their Prospects for Historical Research; L’affaire est dans le sac ! Dossiers de procès d’Ancien Régime et perspectives de recherche historique ; Het pleit is in den zak! Procesdossiers uit het ancien régime en hun perspectieven voor historisch onderzoek. Proceedings of the Workshop held at the State Archives in Belgium ; Actes de la journée d’étude tenue aux Archives générales du Royaume ; Acta van de studiedag, (ARA Studia 148), Brussel 2014

 • Paul Behets, Harald Deceulaer en Bert Tops, Inventaris van het archief van de Raad van Brabant Processen van de adel, 1496-1722 (vnl. 1650-1690), (RABRU, Inventarissen 74) Brussel, 2016

 • Zie voor een volledige bibliografie en pdf’s: https://www.researchgate.net/profile/Harald-Deceulaer

Projecten

 • BRAIN project ‘Social Hotspots. Procesdossiers als bronnen voor de geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden’, 2017-2021.

 • FedTwin project: ‘Access to court files and access to justice. The Council of Brabant during the early modern era.’, 2021-2031.

 • Begeleiding van vrijwilligersprojecten rond inventarisatie van de Raad van Brabant (sinds 2010)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement