Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Hendrik Callewier

Rijksarchief te Brugge – Diensthoofd

Contact

Predikherenrei 4A
8000 BRUGGE
Tel : 050702678

Bio

Hendrik Callewier (°1981) is doctor in de moderne geschiedenis (KU Leuven, 2011) en diensthoofd van de rijksarchieven van Brugge en Kortrijk. Eerder werkte hij in de rijksarchieven van Leuven, Antwerpen en Gent. Hij is mediëvist van opleiding en legt zich als archivaris voornamelijk toe op Ancien Regimearchieven.

Netwerk

- gastdocent KU Leuven

- bestuurslid en redactiesecretaris De Leiegouw

- bestuurslid Westvlaams Archievenplatform

Publicaties

  • BROWN A. and CALLEWIER H., ‘Religious Practices, c. 1200-1500’, in A. BROWN and J. DUMOLYN, Medieval Bruges c. 850 – 1550, Cambridge, 2018, p. 329-388.

  • CALLEWIER H. and GEIRNAERT N., “An Identified Donor: Victor de Zwavenaerde, canon of Saint-Donatian’s (ca. 1413-1481)”, in Metropolitan Museum of Art Journal, 48 (2013), p. 81-85.

  • CALLEWIER H., “‘Quis esset episcopus Tornacensis ignorabatur’. Le Schisme tournaisien (1483-1506)”, in Revue d’histoire ecclésiastique, 107 (2012), p. 131-168.

  • CALLEWIER H., “Bestandserhaltung beim belgischen Staatsarchiv”, in HERREBOUT E. (ed.), Internationales Archivsymposion in Eupen (2015). Bestandserhaltung im grenzüberschreitenden Vergleich (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Miscellanea Archivistica. Studia, 212), Brussel, 2016, p. 101-115.

  • CALLEWIER H., ‘Wat Bevergem ons leert over de fusies. Heemkunde en lokale “identiteit” als tegengewicht voor verstedelijking en centralisering’, in De Leiegouw, 59 (2017), p. 353-368.

  • CALLEWIER H., De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-1477), Leuven, 2014.

  • CALLEWIER H., Inventaris van de Verzameling Joseph de Bethune : Handschriften (1330-1911) (Rijksarchief te Kortrijk. Inventarissen, 39), Brussel, 2017.

  • CALLEWIER H., Inventaris van het archief van de Nederduitse provincie der jezuïeten (Provincia Belgica, vervolgens Provincia Flandro-Belgica) en van het archief van het professenhuis te Antwerpen (1388) 1564-1773 (Rijksarchief te Antwerpen. Inventarissen, 59), Brussel, 2006.

  • CALLEWIER H., Inventaris van het archief van de Sint-Jacobskerk te Leuven (1273-1803), met inbegrip van het archief van de rentmeester van het Sint-Pieterskapittel te Leuven (1552-1797) (Rijksarchief te Leuven. Inventarissen, 42), Brussel, 2005.

  • CALLEWIER H., Inventaris van het archief van de Sint-Magdalenaparochie te Brugge. Overdracht 2016 (1402-1980) (Rijksarchief te Brugge, Inventarissen, 85), Brussel, 2019.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement