Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Luis Angel Bernardo y Garcia

Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier – Archivaris

Contact

Hopstraat 26
1000 BRUSSEL
Tel : 02/501.43.29

Bio

Luis Angel Bernardo y Garcia heeft een doctoraat geschiedenis van de ULB en is werkleider bij het Rijksarchief. Hij stond in voor de prospectie, verwerving en ontsluiting van het politiek archief bij het Algemeen Rijksarchief, waaronder archief van ministeriële kabinetten van de federale overheid en van de deelstaten. Sinds 2016 coördineert hij de ordening, herverpakking en overdracht van 9,5 strekkende kilometer "Afrika-archief". Zijn onderzoek gaat vooral over de twee bezettingsperiodes  (1914-1918 & 1940-1944) en de periodes onmiddellijk na de oorlog  (1918-1921 & 1944-1948) met een focus op socio-economische aspecten, het voedselbeleid en de regering in ballingschap te Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Taken

Eind  2014 werd tussen het Rijksarchief en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een protocolakkoord afgesloten dat voorziet in de overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier, van het Afrika-archief dat door de FOD wordt bewaard. In 2017 werd door beide partijene een nieuw protocol ondertekend waarmee naast de  9,5 strekkende kilometer Afrika-archief ook 6 kilometer diplomatiek archief en 4 kilometer archief van Ontwikkelingssamenwerking zullen worden overgebracht. In totaal zulen in 10 jaar tijd bijna 20 kilometer archief worden verwerkt.

Publicaties

  • « Stocks de sécurité, conserves portugaises et « politique d’abondance » : trois aspects singuliers de la politique alimentaire de la Belgique en temps de guerre et de sortie de guerre (1914-1921 & 1939-1948), in Artefact, 9, 2019, pp. 15-34.

  • Archives des cellules stratégiques et des secrétariats du gouvernement fédéral. Versement aux Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces. Modalités pratiques à l’attention du membre du gouvernement et du collaborateur responsable du versement, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2007, 14 p.

  • BERNARDO Y GARCIA L. A., BUCK M., The Belgian Society in Exile : An Attempt at a Synthesis, dans Europe in Exile. European Exile Communities in Britain 1940-1945, édité par Martin Conway et José Gotovitch, New York-Oxford, Berghahn Books, 2001, pp. 53-65.

  • BERNARDO Y GARCIA L. A., DEHAECK S., Dommages aux biens et crédit au colonat : deux nouvelles sources d’archives pour l’histoire coloniale de la Belgique, in « Puin en wederopbouw. Oorlogsschadedossiers Tweede Wereldoorlog en verwante archieven. Bronnen voor een veelzijdige geschiedenis van de 20ste eeuw,  Brussel, Algemeen Rijksarchief 2012, pp. 155-169.

  • Exil (les Belges en), in Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, André Versaille éditeur, 2008, pp. 176-180.

  • Inventaire des archives de cabinet des ministres des Affaires économiques Jules Delruelle, Albert De Smaele, Léon-Eli Troclet, Albert Devèze, Henri Liebaert, Jean Duvieusart, Gaston Eyskens, Albert Coppé, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2008, 209 p.

  • Inventaire des archives des cabinets des ministres du Ravitaillement (Léon Delsinne, Edgar Lalmand, Georges Moens de Fernig) et secrétariat général du département (Georges Mathieu). 1940-1950 (principalement 1944-1948), Brussel, Algemeen Rijksarchief,  2015, 114 p.

  • La société belge de l’exil : un essai de synthèse, in Jours de Guerre. Jours de Londres, Brussel, Dexia, 2000, pp. 191-212.

  • Le Ventre des Belges. Une histoire alimentaire des temps d’occupation et de sortie de guerre (1914-1921 & 1939-1948), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2017, 493 p.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement