Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kinderen Niet Toegelaten

De filmkeuringscommissie, 1921-2005

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 29/04/2013 tot 31/10/2013Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat 2 – 1000 Brussel
Openingsuren:

Maandag: van 9u00 tot 16u00.
Van dinsdag tot vrijdag: van 9u00 tot 16u30.
1e zaterdag van de maand open: van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00.

Tarieven: Gratis toegangContact : communicat@arch.be - 02 513 76 80

Film wekte van bij z’n ontstaan argwaan. Vooral voor kinderen zou het nieuwe medium “gevaarlijk” zijn. Maar wat dan met principes als liberalisme en persvrijheid? In 1920 mondde het anti-cinemadebat uit in de Wet Vandervelde. Voortaan kon de filmindustrie op vrijwillige basis – geen opgelegde censuur! – films voorleggen aan een Filmkeuringscommissie, die drie adviezen kon geven: kinderen (- 16 j.) toegelaten, kinderen niet toegelaten, of kinderen toegelaten mits knipsels. Het commercieel belang van het gezinspubliek noopte de sector zich aan deze keuring te onderwerpen. De classificatie KT/KNT werd een begrip in de wereld van de Belgische cinema.

In 2012 inventariseerde het Rijksarchief het archief van de Belgische Filmkeuringscommissie: een mijlpaal voor de film- en mentaliteitsgeschiedenis! De Filmkeuringscommissie bleek in de praktijk het meest gevoelig voor geweld/criminaliteit en seks/erotiek. Bij de start in 1922 was haar oordeel ronduit streng en gedroeg de commissie zich als scheidsrechter tussen goed en kwaad. De volgende decennia kwam het taxeren van de invloed van cinema op het kind meer centraal te staan. In de jaren 1960 begon de invloed van de commissie te tanen, parallel met de dramatische daling van het bioscoopbezoek. Toch werd pas in 1992 de laatste ‘coupure’ opgelegd. Meer dan 70 jaar lang werd knippen in films als een normale praktijk beschouwd in België. Een nuancering van het beeld van België als liberale filmmarkt dringt zich op.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement