Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in West-Vlaamse archiefdocumenten (1815-1830)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 12/05/2015 tot 06/06/2015Rijksarchief te Brugge: Predikherenrei 4A, 8000 BruggeOpeningsuren:

Openingsuren Rijksarchief te Brugge

 

Tarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.brugge@arch.be - +32 (0)50 33 72 88

Het WAP of West-Vlaams Archievenplatform viert dit jaar zijn vijftienjarig bestaan en heeft alle West-Vlaamse archiefdiensten uitgenodigd om mee te werken aan de rondreizende tentoonstelling en publicatie ‘Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in West-Vlaamse archiefdocumenten (1815-1830)’. De ‘Hollandse Periode’ komt niet toevallig net nu onder de aandacht. Het is precies 200 jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot stand kwam. De tentoonstelling is van 12 mei tot en met 6 juni 2015 te bezoeken in het Rijksarchief te Brugge.

Niet minder dan 24 archiefdiensten nemen deel aan dit project. Op elke locatie wordt de basisopstelling aangevuld met ter plaatse bewaarde originele stukken. We lichten er twee stukken uit, die in originele vorm te bezichtigen zijn in het Rijksarchief te Brugge:

1. Een arrest van het Hof van Assisen van West-Vlaanderen van 31 maart 1817 dat Cécile D’hert, spinster in Staden, vrijspreekt van medeplichtigheid aan de slagen en verwondingen die haar man, Ives Lepoutre, wever in Staden, met de steel van een riek toegebracht heeft aan Pierre Ignace Descamps, landbouwer in Staden.

2. Een akte waarmee koning Willem I de titel van baron toekent aan Jean-Marie de Pélichy (1774-1859), met ingekleurde afbeelding van het wapenschild, 1 november 1826, uit het Archief van de Ridderschap van West-Vlaanderen. Alle adellijke inwoners van de provincie konden lid worden van de Ridderschap, die enkele keren per jaar vergaderde in het stadhuis van Brugge. De Ridderschap kon vertegenwoordigers afvaardigen naar de West-Vlaamse Provinciale Staten. De per provincie ingerichte ridderschappen waren een middel om de overwegend katholieke adel te winnen voor het nieuwe regime en het protestantse vorstenhuis. Het Rijksarchief te Brugge en het Rijksarchief te Gent bewaren ook archief van de familie de Pélichy.
 

De catalogus

J. D'HONDT, R. OPSOMMER en M. THERRY (red.), Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in West-Vlaamse archiefdocumenten 1815-1830, West-Vlaams Archievenplatform, Oostvleteren, 2015.

De catalogus is voor € 5,00 te koop in het Rijksarchief te Brugge.
 

Wordt vervolgd in het Rijksarchief te Kortrijk

Van 10 juni tot 3 juli 2015 is de tentoonstelling te bezichtigen in het Rijksarchief te Kortrijk. Meer info over de passage in Kortrijk vindt u hier.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement