Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het erfgoed van Chièvres: archief ten dienst van de archeologie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 03/07/2018 tot 31/08/2018Rijksarchief te Bergen: Avenue des Bassins 66, 7000 BergenOpeningsuren:

Open van dinsdag tot vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u. Gesloten op zaterdag, zondag, maandag en feestdagen.

Tarieven: Gratis toegangContact : archives.mons@arch.be - 065 400 460

De voorbije maanden boog een archivaris van het Rijksarchief zich over het archief van Chièvres om documentatie te verstrekken aan de archeologen die ter plekke opgravingen doen. Ze kwam tot de onomstotelijke vaststelling dat het archief nog heel wat informatie bevat over tot dusver onbekende aspecten van de stad. Zo leert het archief ons bijvoorbeeld dat Chièvres in de middeleeuwen niet minder dan drie gevangenissen telde! In de erfenisregisters uit  1424, 1540 en 1600 vond de archivaris ook verwijzingen naar een “kasteelmuurtje” waarvoor in de 15e eeuw rente werd betaald aan de heer van Laval. De ontdekkingen in het archief zullen ongetwijfeld leiden tot nieuwe archeologische opgravingen. In oorkonden en rekeningen wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk melding gemaakt van  een oude slotgracht en van de Gavre-toren uit de 15e eeuw, waarvan de funderingen verder zouden kunnen teruggaan.  Stadsgeschiedenis en archeologie gaan dus hand in hand.  

Het resultaat van al deze opzoekingen is van 2 juli tot 31 augustus 2018 in het Rijksarchief te Bergen te zien op de tentoonstelling  "Chièvres, un patrimoine en devenir. Quand les archives rencontrent l'archéologie".

Het Rijksarchief te Bergen, gelegen aan de Grands Prés, in de kelderverdieping van Mons Expo, bewaart meer dan 58 strekkende meter archief van Chièvres van 1424 tot 1922, waaronder :

  • archief van het gemeentebestuur van Chièvres, met o.a. schepenregisters,
  • de rekeningen van de stad en de instellingen waarnaar opgravingen worden verricht (bijvoorbeeld de rekeningen van de Sint-Martinuskerk die vanaf 1432 werden bewaard) , 
  • erfenisregisters, voornamelijk uit  1424, 1540 en 1600, waarin per straat en/of wijk alle renten staan vermeld die werden geheven op vastgoed, 
  • het primitief kadaster uit de 19e eeuw.

De stadsrekeningen van de Rekenkamer, die worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief, geven bijkomende informatie over de geschiedenis van Chièvres vanaf de 14e eeuw, d.w.z. vanaf de periode toen de verstrekte vesten werden aangelegd (1366-1388).

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen. Als afsluiter kan je daarna nog in de leeszaal van  het Rijksarchief het archief in kwestie raadplegen (sinds 1 juni zijn de lezerskaarten overigens gratis).

Lees-, kijk- en luistertips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement