Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

“Het ei of de dakpan?”

Pater Dominique Pire, Nobelprijswinnaar voor de Vrede

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 11/12/2018 tot 30/03/2019Rijksarchief te Namen: Boulevard Cauchy 41, 5000 NamenOpeningsuren:
  • Dinsdag-zaterdag, 9.00u tot 16.30u.  
  • De expo is tijdens de sluitingsperiode voor de leeszalen (24 december 2018 t/m 1 januari 2019) wél te bezoeken op woensdag 26 december 2018 (11u-16.30u), donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december 2018 (9u-16.30).
  • Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.
  • Geleide groepsbezoeken op aanvraag bij het Rijksarchief te Namen.
Tarieven: Gratis toegangContact : archives.namur@arch.be - +32 81 65 41 98

Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan pater Dominique Pire (1958) organiseert het Rijksarchief te Namen van 11 december 2018 tot 30 maart 2019 de retrospectieve tentoonstelling  “Het ei of de dakpan?”

Op 10 december 1958 kreeg Georges-Dominique Pire de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk ten voordele van Oost-Europese vluchtelingen. Ondanks deze prestigieuze erkenning bleef pater Pire voor velen een onbekende, net als zijn acties voor de minderbedeelden, zijn vredesengagementen of zijn originele opvattingen over de dialoog tussen mensen en volkeren.

De tentoonstelling “Het ei of de dakpan?” in het Rijksarchief te Namen is gratis te bezoeken van 11 december 2018 tot 30 maart 2019. Aan de hand van archief en persoonlijke herinneringen toont de expo een overzicht van de belangrijkste fases uit de levensloop van pater Pire (1910-1969) en van de verenigingen voor familiehulp en hulp aan ontheemden, de Vredesuniversiteit en de bekende Vredeseilanden die hij heeft gesticht. De tentoonstelling schenkt ook aandacht aan de humanistische gedachte die aan de grondslag ligt van het werk van pater Pire.  

Ontdek in deze tentoonstelling de meest toonaangevende stukken van en over pater Pire die worden bewaard in het Rijksarchief te Namen. En maak kennis met geschriften, foto’s, geluidsopnamen, filmfragmenten en – soms ongewone – voorwerpen uit het kantoor van pater Pire.  

De tentoonstelling L’œuf ou la tuile ? (Het ei of de dakpan?) wil de bezoeker doen stilstaan bij de vredesboodschap die  pater Pire heeft willen doorgeven aan de toekomstige generaties.

Uitzonderlijk archivalisch erfgoed  

Het archief van pater Dominique Pire (1910-1969) werd na zijn overlijden bewaard  door de verenigingen die hij had opgericht en werd in 2016 toevertrouwd aan het Rijksarchief te Namen.   Het bijzonder rijke en diverse archiefbestand heeft een volume van ongeveer  55 strekkende meter  en bevat duizenden brieven die pater Pire schreef of ontving, teksten van toespraken en lezingen, werkmappen, persoonlijke aantekeningen, fotoalbums, geluidsopnamen, films, enz.  

Het archief beslaat de periode  1930-1969 en bevat naast archiefdocumenten over pater Pire, zijn acties en ideeën, ook informatie over de context waarin hij werkzaam was, situaties waarmee hij in aanraking kwam en personen die hij heeft ontmoet, gaande van eenvoudige burgers tot personaliteiten zoals koningin Elisabeth van België, Dr. Schweitzer, U Thant, enz. In overeenstemming met zijn opdrachten staat het  Rijksarchief te Namen in voor de vrijwaring en valorisatie van dit archivalisch erfgoed, dat via een inventaris toegankelijk zal worden gemaakt.  

De tentoonstelling werd gerealiseerd met steun van de Nationale Loterij en Belspo, in samenwerking met de Universiteit van Namen, de Koninklijke Sterrenwacht van België en Sonuma.

Lezing

Naar aanleiding van de 50e verjaardag van het overlijden van pater Dominique Pire geeft prof. André Motte (honorair hoogleraar van de universiteit van Luik) in het Rijksarchief te Namen een lezing met als titel Dominique Pire : un humaniste parmi nous (Dominique Pire: een humanist onder ons).

Lees- en kijktip

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement