Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Vorstelijke macht doorheen het archief

Over de middeleeuwse charterverzameling van de graven van Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 18/04/2018 tot 19/04/2018Universiteit van Namen (Zaal NARC) - rue de Bruxelles 55 - 5000 NamenTarieven: Gratis toegangContact : emmanuel.bodart@arch.be; jean-francois.nieus@unamur.be - 081 65 41 98

De charterverzameling van de graven van Namen maakt deel uit van het belangrijkste historisch erfgoed van ons land en is een van de kostbaarste archieven die worden bewaard in het Rijksarchief te Namen. De verzameling bevat 1.365 stukken uit de periode 1092-1615, waaronder 1.005 oorkonden met zegel.  De charters handelen vooral over het beheer van het graafschap Namen en omliggende regio’s zoals het bisdom Luik, het hertogdom Brabant en de graafschappen Henegouwen, Luxemburg en Vlaanderen.  

Op woensdag 18 en donderdag 19 april 2018 wordt een tweedaags colloquium gehouden rondom de vorstelijke macht die uit de charterverzameling van de graven van Namen naar voren komt. Het colloquium is een organisatie van het Rijksarchief te Namen en het onderzoekscentrum Pratiques médiévales de l’écrit. Plaats van afspraak is de Universiteit van Namen.

Op de eerste dag geeft Emmanuel Bodart, diensthoofd van het Rijksarchief te Namen, een uiteenzetting over de charters van de graven van Namen in de periode na Jan III van Namen (15e-21e eeuw). Vervolgens geeft Marc Libert (Algemeen Rijksarchief) uitleg over de restauratie van de charters van de graven van Namen, die kon worden gerealiseerd dankzij de steun van het Fonds Baillet-Latour.

Aan het einde van de eerste congresdag kunnen de deelnemers die dat wensen in het Rijksarchief te Namen een bezoek brengen aan een tentoonstelling over de charters van de graven van Namen.

Meer info

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement