Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Studienamiddag APEx en APEF

Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/03/2016Algemeen Rijksarchief: Ruisbroekstraat 8, 1000 BrusselTarieven: Gratis toegangContact : johan.vandereycken@arch.be ; sebastien.soyez@arch.be -

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met de VVBAD en Archiefbank Vlaanderen een studienamiddag om het APE-project toe te lichten. Plaats van afspraak is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Na een korte voorstelling van APE komen de technische aspecten van het project aan bod en de wijze waarop bestaande Vlaamse en Belgische initiatieven bijdragen kunnen leveren en de deelname van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken. Tot slot biedt Wim van Dongen een kijk op de implementatie van APE in Nederland en de ervaringen van de Nederlandse deelnemers.

In januari 2009 gingen 12 Europese nationale archieven, waaronder het Rijksarchief in België, van start met het APEnet-project om samen het Archives Portal Europe (APE) op poten te zetten. APEnet werd vanaf maart 2012 opgevolgd door het APEx-project (Archives Portal Europe network of eXcellence). Vanaf oktober 2015 neemt een nieuwe stichting (APEF) de resultaten van deze 2 projecten over. APEF zal garant staan voor de verdere ondersteuning en ontwikkeling van het Archives Portal Europe (APE) en zal fungeren als toeleverancier voor Europeana. Dit laatste project stelt zich tot doel de Europese burger online toegang te verschaffen tot de digitale collecties van alle cultuurdomeinen (bibliotheken, archieven, musea, audiovisuele collecties, etc.).

Op dit ogenblik bevat het APE-portaal, wat België betreft, ca. 23.500 archieftoegangen en 6,5 miljoen archiefbeschrijvingen. Toch is dit slechts een eerste stap. Het is de bedoeling dat het portaal op termijn toegang biedt tot een zo groot mogelijk deel van het Belgische archiefveld. Dé grote troef voor deelnemende archiefinstellingen is de mogelijkheid om hun collecties op Europees niveau te valoriseren.

Nu inschrijven!

Deelname is gratis, mits inschrijving via dit inschrijvingsformulier op de website van de VVBAD.

Programma

 • 13.00u   Ontvangst met koffie en thee

 • 13.30u   Welkom en inleiding
               Karin Van Honacker (Rijksarchief)

 • 13.45u   Archives Portal Europe in de praktijk
              
  Johan Van der Eycken (Rijksarchief)

 • 14.30u   Hoe te participeren: de conventie
               Sébastien Soyez (Rijksarchief)

 • 14.45u   Archiefbank Vlaanderen en APE
              
  Michel Vermote (AMSAB – Instituut voor sociale geschiedenis/Coördinator Archiefbank Vlaanderen)

 • 15.15u   APE-deelname in Nederland
               Wim Van Dongen (Stichting APEF)

 • 15.45u   Vragenronde     
   

Meer info over het Archieven Portaal Europa en hoe eraan mee te bouwen

Vacature medewerker PR & Communicatie APEF

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement