Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Studiedag over Charles-Ferdinand Nothomb: een staatsman, een tijdperk

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/06/2016Tarieven: Gratis toegangContact : archives.saint-hubert@arch.be - 061 61 14 55

Op vrijdag 10 juni 2016 organiseert het Rijksarchief te Saint-Hubert samen met de provincie Luxemburg, de Université catholique de Louvain, de universiteit van Luik en de archief- en documentatiedienst van de vzw voor permanente vorming 'Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation' (CPCP) de studiedag 'Charles-Ferdinand Nothomb, un homme d’État, une époque'.

Het Rijksarchief te Saint-Hubert bewaart ongeveer 450 meter archief dat in 2010 door Charles-Ferdinand Nothomb in bewaring werd gegeven. In afwachting van de volledige inventarisering kan het archief op vraag en mits toelating van de bewaargever reeds worden geraadpleegd.

Charles-Ferdinand Nothomb werd geboren in 1936 als zoon van de katholieke senator en schrijver Pierre Nothomb. Hij bleef zijn Luxemburgse wortels altijd trouw en was al vrij vroeg politiek actief. In 1968 werd hij volksvertegenwoordiger, van 1972 tot 1979 was hij partijvoorzitter van de PSC, in 1980-81 minister van Buitenlandse Zaken en van 1981 tot 1986 minister van Binnenlandse Zaken.  Hij nam actief deel aan de staatshervorming en was begaan met heel wat grote politieke vraagstukken van zijn tijd, zoals de Oost-Westverhoudingen, de ontwapening, de Noord-Zuidproblematiek, de uitbouw van de Europese gedachte, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) “Grande Région” (Luxemburg), het internationaal terrorisme, enz. Van 1988 tot 1995 was hij Kamervoorzitter, vervolgens opnieuw partijvoorzitter van de PSC en senator. Als senator sloot hij zijn parlementaire loopbaan af in 1999.

Programma

09.00         Onthaal

09.30         Voorstelling van de studiedag
                  Vincent DUJARDIN, Professor Geschiedenis aan de Université catholique de Louvain, en Catherine LANNEAU, Docente aan de Universiteit van Luik

09.40         Charles-Ferdinand Nothomb
                   Benoît LUTGEN, Voorzitter CdH/Centre démocrate humaniste

10.00         Charles-Ferdinand Nothomb et ses archives
                   Philippe ANNAERT, Werkleider bij het Rijksarchief te Saint-Hubert

10.20         De Pierre Nothomb à Charles-Ferdinand Nothomb, l’influence d’un père
                   Catherine LANNEAU, Docente aan de Universiteit van Luik

10.40         Charles-Ferdinand Nothomb et la monarchie belge
                   Vincent DUJARDIN, Professor Geschiedenis aan de Université catholique de Louvain

11.00         Koffiepauze

11.20         Charles-Ferdinand Nothomb et la réforme de l’État
                   Francis DELPÉRÉE, Senator en Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain

11.40         Charles-Ferdinand Nothomb, la Belgique et la Flandre : un témoignage
                   Mark EYSKENS, Minister van Staat en Professor emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven

12.00         Debat

12.30         Lunchpauze

14.00         Catholique, chrétien, centriste… Glissements sémantiques et transformations
                   Pierre VERJANS, Docent aan de Universiteit van Luik

14.20         Charles-Ferdinand Nothomb, la politique européenne et les relations internationales
                   Tanguy de WILDE d’ESTMAEL, Professor Geschiedenis aan de Université catholique de Louvain

14.40         Charles-Ferdinand Nothomb et l’Afrique
                   Anne-Sophie GIJS, Historica, Gastdocente aan de Université catholique de Louvain

15.00         Koffiepauze

15.20         Regards chiffrés sur l’évolution économique et sociétale de la province du Luxembourg de 1945 à 2015
                   Jean-Marie YANTE, Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain

15.40         Le Luxembourg, terre de culture : cinquante années d’initiatives et d’expériences
                   Philippe GREISCH, Ere-provinciegedeputeerde

16.00         Charles-Ferdinand Nothomb et les Belges germanophones : contribution à l’histoire des relations entre PSC et CSP
                   Christoph BRÜLL, Onderzoeker van het FRS-FNRS/Universiteit Luik

16.20         Debat

16.50         Conclusies
                   Sébastien DUBOIS, Operationeel Directeur Rijksarchieven in Wallonië

Inschrijving

Deelname aan de studiedag is gratis, maar inschrijving is verplicht. Gelieve u vóór 1 juni 2016 aan te melden via het onlineformulier.

Van 10 juni tot 30 september loopt in het Rijksarchief te Saint-Hubert ook een tentoonstelling over Charles-Ferdinand Nothomb .

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement