Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ministeriële kabinetsarchieven: een goudmijn voor het onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/09/2019Algemeen Rijksarchief: Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel

Van 13.30u tot 16.50u (gevolgd door een receptie).

Tarieven: Gratis toegangContact : johan.dambruyne@arch.be -

Ministeriële kabinetten spelen een essentiële rol in het Belgische politieke systeem. Kabinetsarchieven zijn van essentieel belang om het besluitvormingsproces te begrijpen. Het zijn eersterangsbronnen voor historisch, politicologisch en sociologisch onderzoek. Tijdens een studienamiddag op woensdag 25 september 2019 in het Algemeen Rijksarchief stellen het Rijksarchief en Archiefbank Vlaanderen deze onderzoeksmogelijkheden uitgebreid voor.

Het Rijksarchief en andere publiekrechtelijke archiefinstellingen, maar ook private archiefinstellingen zoals het KADOC, AMSAB-ISG, ADVN en Liberaal Archief/Liberas, bewaren tal van kabinetsarchieven.

Deze archieven vormen een echte goudmijn, vol informatie over de formele en informele aspecten van de politiek, maar ze zijn slechts in beperkte mate ontsloten voor onderzoek als gevolg van hun omvang, specificiteit en complexiteit en het ontbreken van een grondige, globale benadering.

Het project ‘Waarderen van kabinetsarchieven’, gefinancierd door de Vlaamse overheid, wil het gebruik van deze archieven voor wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Bij dit project zijn naast de vier bovengenoemde private archiefinstellingen ook Archiefbank Vlaanderen en het Rijksarchief betrokken. Doel is een praktisch werkinstrument te ontwikkelen voor de macro- en microwaardering van kabinetsarchieven.

Het Rijksarchief en Archiefbank Vlaanderen nodigen je uit kennis te maken met de resultaten van het project op een studienamiddag op woensdag 25 september 2019 in het Algemeen Rijksarchief.

Deelname is gratis, inschrijven kan tot 20 september 2019 bij Johan Dambruyne.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement