Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Into the Contents of Collections

Nieuwe manieren voor het raadplegen van archief- en bibliotheekcollecties

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/12/2019KBR (Publieksingang via Kunstberg 28, 1000 Brussel) - Royal Skyroom

Van 9.00u tot 15.30u.

Tarieven: Vrije toegang (geen registratie vereist)Contact : abb@kbr.be -

Archief- en Bibliotheekwezen in België (ABB) stelt onderwerpen ter discussie waarmee archivarissen en bibliothecarissen dagdagelijks worden geconfronteerd, en wil de banden tussen beide beroepsgroepen aanhalen. Op vrijdag 13 december 2019 neemt ABB tijdens een colloquium in de KBR de evoluties in het raadplegen van archief- en bibliotheekcollecties onder de loep, zoals bv. de 'vergoogeling' van opzoekingen. Verwacht een caleidoscoop van benaderingen en ervaringen, waar evenwel één rode draad doorloopt: de centrale plaats van de gebruiker.

De verwachtingen van het publiek van archiefdiensten en bibliotheken zijn sinds de digitalisering fel geëvolueerd. Ook het publiek zelf verandert, breidt uit en diversifieert naarmate de online toegang tot bronnen toeneemt. Een aantal trends vallen hierbij op: de ‘vergoogeling’ van de opzoekingen en de vraag naar een ruime en transparante toegankelijkheid. Deze evolutie wordt in de hand gewerkt door de open data beweging en de Europese richtlijn PSI (Public Sector Information) over het hergebruik van overheidsinformatie.

Hoe moeten archiefdiensten en bibliotheken hiermee omgaan? Hoe schipperen ze tussen de beperkingen en opportuniteiten? Welke nieuwe wegen bewandelen ze om de toegang tot de inhoud van hun collecties te vergemakkelijken en de gebruikerservaring te optimaliseren?

Sommige bibliotheken en archieven lanceren innovatieve projecten zoals Linked Open Data (LOD)-platformen, organiseren hackathons of zetten in op samenwerkingsverbanden voor de uitwisseling van expertise. Catalogi van de collecties en archiefinventarissen moeten evolueren. De automatische herkenning van handgeschreven teksten vordert snel en biedt toegang tot de inhoud van documenten, waarvan de toegang tot nu toe voorbehouden was aan specialisten.

Programma

 • 9.00u     Onthaal
 • 9.25u     Welkom en inleiding
                Rolande Depoortere (Rijksarchief in België; ABB)
 • 9.30u     De verwachtingen van het publiek ten aanzien van een digitale omgeving
                Janna Leguijt (Hogeschool van Amsterdam)
 • 9.55u     Digitale gebruikerservaring als startpunt: the Design factor 
                Rosemie Callewaert (independent digital architect, innovation consultant,
                data- & information architect, usability expert)
 • 10.20u    Renewing the archives description to enhance the digital user experience:
                RDF, Ontologies and Records in Contexts

                 Florence Clavaud (International Council on Archives/Expert Group on Archival Description)
 • 10.45u    Vragen
 • 10.55u    Koffiepauze
 • 11.15u    Handwritten Text Recognition: the Perfect Access to Manuscript Content?
               
  Andy Stauder (READ COOP SCE)
 • 11.40u    Een bibliotheek zonder eigen cataloog: hoe kan dat?
                Coen Wilders (Library of Utrecht University)
 • 12.05u    L’open data dans les archives favorise-t-il l’accès au contenu des collections ?
                Un bilan français 

                Jean-Charles Bedague (Service interministériel des Archives de France)
 • 12.30u    Vragen
 • 12.40u    Middagpauze (opgelet: geen lunch voorzien)
 • 13.45u    Nouvelles formes de crowdsourcing : l’organisation d’un hackathon dans une institution
                culturelle de conservation patrimoniale

                Pauline Berni en Gaëtano Piraino (Archives nationales de France)
 • 14.10u    Linked (open) data et data mining dans les bibliothèques et les archives :
                expériences, limites et potentiel 

                Anne Chardonnens (Université Libre de Bruxelles)
 • 14.35u    Le Digilab de la Bibliothèque Royale de Belgique
                Frederic Lemmers (KBR)
 • 15.00u    Vragen
 • 15.15u    Conclusies
                Rolande Depoortere (Rijksarchief in België; ABB)    

Elke spreker spreekt in zijn eigen taal (geen simultaanvertaling voorzien).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement