Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Internationaal congres: Recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/10/2016Paleis der Academiën (Brussel)Tarieven: € 50,00 (studenten € 25,00, op vertoon van een kopie van hun studentenkaart)Contact : international@arch.be - 0032 2 548 38 23

In mei 2016 keurde het Europees Parlement een nieuwe Europese wet goed die de bescherming van natuurlijke personen moet verbeteren waar het de verwerking van hun persoonsgegevens betreft. Eén van de nieuwe rechten die ingang vindt, is het 'recht op vergetelheid'. Wat zijn de implicaties hiervan voor de archiefsector? Hoe moeten we in de toekomst omgaan met persoonsgegevens in overheidsarchieven? Wat met het recht om te herinneren? Het Rijksarchief neemt met de organisatie van een internationaal congres op 10 oktober 2016 het voortouw om een stand van zaken op te maken over ‘recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren’.

Op 4 mei 2016 keurde het Europees Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed: de nieuwe Europese wet die de bescherming van natuurlijke personen moet verbeteren waar het de verwerking van hun persoonsgegevens betreft.

De AVG introduceert ook een aantal nieuwe rechten voor het individu, waaronder het recht op gegevenswissing of ‘recht op vergetelheid’ (art. 17). Archivarissen en al degenen die archiefdocumenten gebruiken voor onderzoek en hergebruik – historici, juristen, onderzoeksjournalisten, medewerkers van studie- en documentatiecentra, studenten, vertegenwoordigers van verenigingen voor familie- en heemkunde en vele anderen – maken zich grote zorgen over de implicaties die het recht om vergeten te worden zal hebben op hun werkveld en vragen zich luidop af in welke mate archieven in de toekomst nog kunnen blijven voldoen aan criteria als leesbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit, volledigheid enz.

Op 10 oktober 2016 wil het Rijksarchief een stand van zaken opmaken tijdens een internationaal congres over het thema ‘recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren’ dat zal doorgaan in het Paleis der Academiën in centrum Brussel.

Het programma (Engelstalig)
 

 • 9 am – Reception (coffee & tea)
   
 • 9.30 am – Welcome address: Elke Sleurs, Belgian State Secretary for Science Policy
   
 • 9.45 am – Introduction: Karel Velle, National archivist of Belgium
   
 • 10.00 am – Key note: Luca de Matteis (Criminal Justice and Data Protection, Permanent Representation of Italy to the European Union – EU):
  The right to be forgotten: key issues and developments in the EU General Data Protection Regulation
   
 • 10.30 am – Morning session: Right to be forgotten – chair: Willem Debeuckelaere (Privacy Commission – BE)

  Andrea Hänger  (Bundesarchiv – Germany):
  The right to be forgotten and archives services, archivists and society/citizens
  Patrick Van Eecke (Universiteit Antwerpen & DLA Piper – Belgium):
  The right to be forgotten, in particular its principles and implementation
   
 • 11.20-11.40 am: coffee break

  Hervé Lemoine (Archives de France):
  Les données personnelles dans les archives publiques françaises : loi, accès et sécurité
  Malcolm Todd (The National Archives Kew – UK):
  Personal data in UK public archives
   
 • 12.30 pm – Discussion
   
 • 1.00 pm – Lunch
   
 • 2.00 pm – Afternoon session: Right to remember – chair: Dirk Luyten (Cegesoma – BE)

  Agnieszka Jędrzak (Institute of National Remembrance (IPN) – Poland):
  L'IPN en ses qualités d'administration gouvernementale et judiciaire, service d'archives, établissement académique, centre éducatif et organisme d’enquête
  Florent Thouvenin (University of Zurich & Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) – Switzerland):
  Remembering and Forgetting in the Digital Age
  Giulia Barrera (ICA-Human Rights Working Group – ICA HRWG):
  Basic Principles on the Role of Archivists in support of Human Rights
  Joris van Hoboken (Information Law Institute, New York University – USA):
  The Right to be Forgotten seen from the perspective of the Right to Remember
   
 • 4.00 pm – Debate – moderator: Karel Velle
  Speakers – Willem Debeuckelaere – … other stakeholders
   
 • 5.00 pm – Drink
   

De doelgroep

Archivarissen, historici, studenten geschiedenis en archiefwetenschappen, docenten archiefwetenschappen, journalisten, studenten journalistiek, genealogen en vertegenwoordigers van genealogische verenigingen, geïnteresseerde burgers, ...

Inschrijven

 • Deelname kost € 50,00. Studenten genieten van een voordeeltarief en betalen slechts € 25,00 (op vertoon van een kopie van hun studentenkaart).
 • Stuur een e-mail naar international@arch.be om uw deelname te bevestigen (voor wie van het studententarief wil genieten: met kopie van studentenkaart als bijlage) en maak de deelnamekost vóór 1 oktober 2016 over op de rekening van het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel: BE32 679200780502 – BIC PCHQBEBB, vermelding: naam + 'congres 10/10'

Meer info

Neem contact op met Karin Van Honacker.

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement