Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inside the User’s Mind

Over de digitale noden en gebruiken van bezoekers van archiefcentra en bibliotheken

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/02/2017Koninklijke Bibliotheek van België (Kunstberg, 1000 Brussel)Tarieven: Gratis toegangContact : communicat@arch.be -

Op 22 februari 2017 organiseerden de partners van het MADDLAIN-project een studiedag in de Koninklijke Bibliotheek over de digitale noden en gebruiken van bezoekers van archiefcentra en bibliotheken. De studiedag richtte zich tot een zeer ruim doelpubliek van amateur- of beroepsonderzoekers, verantwoordelijken voor het digitale beleid in erfgoedinstellingen, archivarissen, collectiebeheerders, ...

Digitale toegang tot de collecties

Dat nieuwe technologische ontwikkelingen een grote invloed hebben op de wijze waarop het publiek omgaat met archiefdiensten en bibliotheken, staat intussen als een paal boven water.

Om een coherent en realistisch beleid te kunnen voeren op het vlak van digitale ontwikkeling lanceerden het Rijksarchief, het CegeSoma en de Koninklijke Bibliotheek in maart 2015 het MADDLAIN-onderzoeksproject. De bedoeling van MADDLAIN is om nader inzicht te verwerven in de digitale noden en gebruiken van hun publiek.

Focus op de gebruiker

Tijdens de studiedag werden de resultaten van het onderzoek voorgesteld en getoetst aan de werkelijkheid en de ervaring van actoren werkzaam in erfgoedinstellingen. Drie grote thema’s kwamen daarbij aan bod:

  • De wetenschappelijke basis en de methodes waarmee het MADDLAIN-onderzoek werd gevoerd (web analytics, log files, interviews, online enquêtes, focus group, usability testing). Onder meer vragen rond hun werkbaarheid en doelmatigheid werden belicht.
  • De bereikte resultaten. Welke publieksgroepen werden onderscheiden en wat zijn hun verwachtingen? Welke raakvlakken vertonen de verschillende instellingen?
  • De concrete antwoorden die bibliotheken en archiefdiensten kunnen bieden op de maatschappelijke evoluties en de nieuwe digitale verwachtingen die ontstaan.

Voertalen van de studiedag waren Nederlands, Frans en Engels (simultaanvertaling voorzien).
De toegang was gratis.

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement