Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/09/2016Algemeen Rijksarchief: Ruisbroekstraat 2, 1000 BrusselTarieven: € 25,00 (inclusief lunch en koffiepauzes)Contact : joris.colla@kuleuven.be - 016 32 35 00

Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. Om een verantwoord beheer van parochiearchieven te stimuleren, werd een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies ontwikkeld door het Rijksarchief, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC). Naar aanleiding van de publicatie van de selectielijst wordt op vrijdag 30 september 2016 de studiedag «In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen» georganiseerd door het Rijksarchief, KADOC-KU Leuven en CRKC. Deze studiedag was oorspronkelijk gepland voor 3 juni 2016, maar werd wegens aanhoudende treinstakingen geannuleerd en verschoven naar vrijdag 30 september 2016.


Programma

 • 9.30u Onthaal

  VOORMIDDAG: Bewaring en beheer van parochiearchieven
  Voorzitter: Godfried Kwanten (KADOC-KU Leuven)
   
 • 10.00u      Welkomstwoord
                                 (Mgr. Herman Cosijns – Bisschoppenconferentie van België)
 • 10.10u      Voorstelling selectielijst archieven kerkfabrieken en parochies
                                 (Gerrit Vanden Bosch – Archief Aartsbisdom Mechelen-Brussel)
 • 10.30u      Voorstelling van het Rijksarchief en zijn rol op het vlak van de bewaring van archieven van
                  kerkfabrieken en parochies
                                 (Marc Carnier en Laurent Honnoré – Rijksarchief)
 • 11.00u      Roerend erfgoed en parochiearchieven: de CRKC-werking
                                 (Julie Aerts – CRKC)
 • 11.15u      In de bres voor parochiearchieven: de KADOC-consulentenwerking
                                 (Joris Colla – KADOC-KU Leuven)
 • 11.30u      Koffiepauze
 • 11.45u      Parochiearchieven in Vlaanderen: niet alleen bewaren, ook inventariseren
                                 (Geert Van Bockstaele – Bisdom Gent)
 • 12.05u      L’action archivistique et patrimoniale du CHIREL-BW depuis 1983
                                 (Eric Bousmar – Université Saint-Louis Bruxelles/CHIREL- BW)
 • 12.25u      Diversité, richesse et pauvreté des archives des paroisses de la Région de Bruxelles Capitale
                                 (Jean-François van Caulaert – Centre d'Histoire Religieuse Université Saint-
                                  Louis Bruxelles)
 • 12.45u      Vragenronde
   
 • 13.00u      Lunch

  NAMIDDAG: Wetenschappelijke valorisatie van parochiearchieven
  Voorzitter: Emmanuel Bodart (Rijksarchief)
   
 • 14.00u      Bouwen aan parochies in de periferie: katholieke architectuur en verstedelijking in
                  het aartsbisdom Mechelen-Brussel en het bisdom Antwerpen, 1945-1975
                                 (Eva Weyns – KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel)
 • 14.20u      Vie religieuse et pratiques de dévotion au travers des archives paroissiales à l'époque moderne
                                 (Philippe Desmette – Université Saint-Louis Bruxelles)
 • 14.40u      Het parochiearchief en zijn belang voor het lokaal historisch onderzoek
                                 (Jaak Ockeley – Eigen Schoon en De Brabander)
 • 15.00u      “Très petites archives” et grande histoire: les archives paroissiales comme sources pour
                  l’histoire contemporaine

                                 (Thierry Scholtes – Rijksarchief)
 • 15.20u      Koffiepauze
 • 15.35u      Rondetafelgesprek onder leiding van Eddy Put (Rijksarchief) met Karel Velle (Rijksarchief),
                  Godfried Kwanten (KADOC-KU Leuven), Ludo Collin (CRKC/Bisdom Gent), Christian Dury
                  (Archief bisdom Luik) en Jan Sanders (Brabants Historisch Informatie Centrum)
 • 16.00u      Conclusies door Eddy Put (Rijksarchief)
 • 16.10u      Receptie


Praktische info

 • Plaats?              
  Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel
 • Datum?              
  Vrijdag 30 september 2016, van 9u30 tot 17u00
 • Prijs?                   
  € 25,00 (inclusief lunch en koffiepauzes)
 • Inschrijven?     
  Vóór 23 september 2016 via KADOC-KU Leuven: joris.colla@kuleuven.be of 016 32 35 00. Uw inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op IBAN BE39 4320 0003 6119/BIC KREDBEBB van KADOC-KU Leuven, met gestructureerde mededeling 400/0013/18229.
Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement