Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/04/2016Boudewijngebouw: Boudewijnlaan 30, 1000 BrusselTarieven: 25 euro, lunch inbegrepenContact : bart.denil@faronet.be ; gregory.vercauteren@faronet.be - +32 (0)2 213 10 60

Klik hier om het verslag van de studiedag te downloaden, en ontdek de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek!

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd?  

Ook onderzoekers zijn met deze vragen bezig. Een ontmoeting kan tot verrassende antwoorden en nieuwe inzichten leiden.

Op 26 april 2016 krijgt u de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België, reflecteren we samen over de samenwerking tussen onderwijs, erfgoed en academisch onderzoek en de pertinente vraag hoe deze resultaten na 2018 gevaloriseerd gaan worden. Tijdens workshops rond verschillende thema’s kunnen mensen uit de erfgoedsector, het onderwijs en onderzoekers kennismaken met/zich laten inspireren door nieuwe thema’s of invalshoeken en hun mogelijke toepassing in de praktijk. En samen nadenken hoe ze een aanbod voor een bepaalde doelgroep, zoals het onderwijs, ouderen, kinderen met gezinnen, enzovoort, kunnen uitwerken.

De studiedag wordt georganiseerd door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het Rijksarchief/CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18).


Programma
 

 • 10.00 uur: Verwelkoming door Pierre Ruyffelaere (projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog)
 • 10.15 uur: Inleiding, voorgeschiedenis en probleemstelling door Gregory Vercauteren (FARO)
 • 10.30 uur: Jan Naert (UGent) geeft de context van het lopend doctoraatsonderzoek rond de Eerste Wereldoorlog in België, waarna een tiental doctoraatsstudenten een korte voorstelling van hun lopend onderzoek geven
 • 11.00 uur: Pauze
 • 11.30 uur: Vervolg van de voorstelling van het lopend onderzoek door doctoraatsstudenten
 • 11.50 uur: Hildegarde van Genechten (FARO) geeft een overzicht van het aanbod rond de Eerste Wereldoorlog naar verschillende doelgroepen
 • 12.30 uur: Lunch
 • 13.30 uur: Workshops rond zes thema’s: In elke workshop focussen we op één specifiek thema en één specifieke doelgroep. We verkennen hoe u(w organisatie) dit thema kan invullen (in een vak, project, educatief aanbod …), met bijzondere aandacht voor de doelgroep in kwestie. Aan het einde van de workshop heeft u nieuwe ideeën en inzichten opgedaan waarmee u aan de slag kunt. Elke workshop wordt begeleid door een gespecialiseerd onderzoeker en een (ervarings)deskundige op vlak van ‘de praktijk’.
 1. Workshop Vluchtelingen tijdens de Groote Oorlog – doelgroep: onderwijs (secundair, TSO-BSO) | Moderatoren: Bart De Nil (FARO) en Jolien De Vuyst (UGent)
 2. Workshop Helden en profiteurs – doelgroep: onderwijs: lerarenopleiding en pedagogische begeleiders | Moderatoren: Sven De Martelaere (Artevelde Hogeschool) en Florent Verfaillie (CegeSoma/UGent)
 3. Workshop Soldaten en burgers – doelgroep: gezinnen | Moderatoren: Hildegarde Van Genechten (FARO) en Jan Van der Fraenen (Legermuseum/Ugent)
 4. Workshop Identiteit en nationalisme – doelgroep: etnisch-culturele minderheden | Moderatoren: Sophie Gyselinck of Andreas Stynen (ADVN) en Myrthel Van Etterbeeck (KULeuven)
 5. Workshop België en de wereld – doelgroep: nog te bepalen | Moderatoren: Griet Brosens (Instituut voor Veteranen) en Dominiek Dendooven (In Flanders Fields Museum/Universiteit Antwerpen)
 6. Workshop Lokale herdenkingen en monumenten – doelgroep: ouderen | Moderatoren: Jana Lefevere (erfgoedcel k.ERF) en Karla Vanraepenbusch (CegeSoma/UCL)
 • 15.00 uur: Pauze
 • 15.30 uur: Panelgesprek gemodereerd door Rik Van Cauwelaert met Antoon Vrints (UGent) en Piet Chielens (In Flanders Fields Museum)
 • 16.15 uur: Uitleiding en toekomstperspectief door Nico Wouters (CegeSoma)
   

Praktisch
 


Het verslag van de studiedag

Klik hier om het verslag van de studiedag te downloaden, en ontdek de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.

Klik hier om alle presentaties van de studiedag terug te vinden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement