Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bronnen en onderzoeksperspectieven i.v.m. het Militair gerecht

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/04/2015Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 BrusselTarieven: Gratis toegang, maar verplichte inschrijving vóór 22 april 2015 via http://www.rma.ac.be/30apr15Contact : - +32 2 742 66 11

Op 30 april 2015 organiseerden het Rijksarchief, de Koninklijke Militaire School, de Université Catholique de Louvain en het CEGESOMA in het kader van de interuniversitaire attractiepool Justice & Populations: The Belgian Experience in International Perspective een internationale studiedag over het militair gerecht.

Het militair gerecht in vredestijd is sinds 2004 afgeschaft in België. Deze hybride instelling verleende tot dan een uitzonderingsrechtspraak. Haar geschiedenis werd lang over het hoofd gezien, maar recent herleefde de interesse. De betere toegankelijkheid en beschikbaarheid van de archieven van het militair gerecht hebben hierbij mogelijk een rol gespeeld. De voorbije jaren werden in het Rijksarchief nagenoeg alle neergelegde archieven van het Krijgshof, de krijgsraden en hun krijgsauditoraten uit de 19de en 20ste eeuw geïnventariseerd.

Deze studiedag had tot doel de beschikbare archieven en onderzoeksinstrumenten onder de aandacht te brengen van archivarissen, onderzoekers en het geïnteresseerde publiek. Ook het geschiedkundige en juridische onderzoek over deze instelling, haar actoren en haar banden met de bevolking in vredes- en in oorlogstijd (sinds 1830) kwam aan bod op de studiedag.

Op zoek naar meer info over de interuniversitaire attractiepool (IUAP 7/22) en de rol van het Rijksarchief in dit project? Neem een kijkje op de projectpagina Inter Universitaire Attractiepool ‘Justice & Populations’.

Lees ook

Te downloaden
Programma
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement