Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/03/2018Rijksarchief te Kortrijk: G. Gezellestraat 1, 8500 Kortrijk

Zondag 18 maart 2018.
De lezing start om 10.30u.

Tarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.kortrijk@arch.be - +32 (0)56 21 32 68

Op zondag 18 maart 2018 organiseert De Leiegouw, vereniging voor geschiedenis in de regio Kortrijk, samen met en in het Rijksarchief te Kortrijk een lezing over de bronnengids Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden.

"Was mijn familie betrokken bij de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog?” Het is een veelgestelde vraag. Meer dan zeventig jaar na datum gaan steeds meer kinderen en kleinkinderen op zoek naar de juiste toedracht van de feiten om dat verleden een plaats te geven. In de bronnengids Was opa een nazi? reiken historici en archivarissen de sleutels aan om zelf op zoek te gaan naar het vaak onuitgesproken oorlogsverleden.

Paul Drossens, diensthoofd van het Rijksarchief te Gent en redactielid van Was opa een nazi? belicht tijdens deze lezing de opzet van het boek en de zoekmogelijkheden die erin aan bod komen.

Na de lezing krijg je een aperitiefje aangeboden. De toegang is vrij.

Raadpleging archieven repressieperiode

Gerechtelijke archieven zijn onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar. Wat betreft de archieven van de voormalige militaire rechtscolleges voor de repressie van de collaboratie na WOII moet iedereen die om welke reden dan ook één of meerdere dossiers wenst te raadplegen schriftelijk een gemotiveerde vraag richten tot het College van procureurs-generaal. Indien het antwoord positief is, kunnen de dossiers worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot J. Cuvelier. Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement