Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Plaatsnamen in Vlaams-Brabant: van talig teken over historische realiteit tot sociale constructie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/06/2019Rijksarchief te Leuven: Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Van 10u tot 15u.

Tarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.leuven@arch.be - 016 31 49 54

Het Rijksarchief te Leuven en de provincie Vlaams-Brabant richten tijdens deze voorjaarslezing hun blik op de bijdrage van de toponymie voor lokaal historisch onderzoek. Het eerste luik van de lezing belicht de talige aspecten van plaatsnamen, de methodes om hen te verklaren en de invalshoeken om hen te interpreteren. In een tweede luik wordt dieper ingegaan op enkele gevalstudies van verzameling, verwerking en interpretatie van plaatsnamen in Vlaams-Brabant. Kortom: taalkundigen, archeologen, historici en heemkundigen laten je op 22 juni 2019 kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van toponiemen en de praktijken van plaatsnaamgeving.

Plaatsnamen bieden niet enkel inzicht in de fysische kenmerken van (historische) landschappen en nederzettingen. Ze zijn ook verklikkers van de manieren waarop bewoners en gebruikers aan elementen uit hun omgeving een identiteit en betekenis gaven.

Maak kennis met het opzet en het nut van de Leuvense toponiemendatabank, de betekenis van Lakense toponiemen op het vlak van historische aardrijkskunde en cultuurgeschiedenis, en de meerwaarde van onderzoek naar recente gebruikstoponiemen of volksnamen!

 

Programma

10.00u          Onthaal met koffie/thee

10.15u          Welkomstwoord

10.20u          Theorie en praktijk van de plaatsnaamkunde
                     Magda Devos (UGent & Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie)

11.10u          Plaatsnamen en het historische landschap: hun waarde als bron voor de archeologische realiteit maar ook de perceptie
                     van het landschap in het verleden

                     Dries Tys (Vrije Universiteit Brussel)

12.00u          Broodjeslunch

13.00u          De geïntegreerde Leuvense toponiemendatabank in opbouw
                     Marika Ceunen (Stadsarchief Leuven)

13.30u          Toponymie als toegang tot de historische aardrijkskunde en cultuurgeschiedenis van Noordwest-Brusselse gemeenten
                     Pierre Van Nieuwenhuysen (Heemkundige kring Graafschap Jette)

14.00u          Overijse in de “talencorridor”. Conceptualisering en perceptie aan de hand van tweetalig microtoponymisch onderzoek
                     Guy Vande Putte

14.30u          Van “Klein Rusland” (1925) tot “De Apenplaneet” (1975): volksnamen voor sociale wijken in Vlaanderen
                     Evert Vandeweghe (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Inschrijven

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Schrijf je in vóór maandag 17 juni 2019 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement