Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Oorlogskinderen: wanneer conflict leven verwekt

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/04/2016Conferentiezaal van het CegeSoma: Luchtvaartsquare 29, 1070 BrusselTarieven: Gratis toegangContact : ambar.geerts@cegesoma.be -

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in bezet België en Duitsland kinderen geboren uit seksuele verhoudingen tussen Belgische vrouwen en Duitse mannen. Zonder de oorlog zouden hun verwekkers elkaar niet hebben ontmoet. Op woensdag 20 april 2016 verwelkomt het CegeSoma Gerlinda Swillen voor een conferentie over wat zowel het onderwerp van haar doctoraal proefschrift is als een persoonlijke geschiedenis.

Uit de oorlog geboren worden: vanuit het standpunt van de kinderen

Vanuit het standpunt van de kinderen wordt gekeken naar hun biologische ouders: wie en wat waren ze, hoe hebben ze elkaar ontmoet, welke was hun relatie en hoe konden ze die in oorlogstijd en in de toenmalige sociale en ideologische context al dan niet uitbouwen? Het accent ligt op de seksuele toenadering waaruit de kinderen ontstonden. Aandacht gaat naar hun juridische status en de maatschappelijke gevolgen ervan.

Zelden geraadpleegde bronnen

Het onderzoek van Gerlinda Swillen – recent gepromoveerd aan de VUB met haar doctoraat Verwekt door de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn. Voorspel-Geboorte- Onthaal – steunt op gesprekken met meer dan honderdtwintig Belgische oorlogskinderen en oorspronkelijke documenten, en werd geconfronteerd met zelden geraadpleegde archiefbestanden in België en Duitsland.

Het historisch onderzoek toont aan dat oorlogskinderen meestal in een gevarenzone terechtkomen, waarin ze juridische noch maatschappelijke bescherming genieten. Daarmee wijst het onderzoek op de noodzaak de huidige en toekomstige oorlogskinderen s.st. – die o.a. in de huidige vluchtelingenstroom aanwezig zijn – een internationale status te geven, die heden door geen enkel internationaal mensenrechtenverdrag wordt voorzien.

Praktisch

  • Lezing door Gerlinda Swillen om 14.30u.
  • Voertaal is Frans.
  • Deelname is gratis.
  • Neem voor inschrijvingen contact op met ambar.geerts@cegesoma.be
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement