Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief te Bergen als herinneringsplek van de provincie Henegouwen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/12/2016Maison Losseau: rue de Nimy 39, 7000 BergenTarieven: Gratis toegangContact : archives.mons@arch.be - 065 400 460

Op donderdag 1 december 2016 om 14.00u geeft Laurent Honnoré, diensthoofd van het Rijksarchief te Bergen, een lezing rond 'Les Archives de l’État à Mons : un lieu de mémoire pour la province de Hainaut'. Toegang is gratis.

Het Rijksarchief te Bergen bewaart heel wat documenten die het geheugen vormen van de provincie Henegouwen en dit uniek erfgoed staat ter beschikking van alle burgers. Het Rijksarchief levert de nodige diensten om het publiek te onthalen en de mogelijkheid te bieden onderzoek te verrichten naar de plaatselijke geschiedenis.

De depots van het Rijksarchief zijn federale wetenschappelijke instellingen waarvan de collecties regelmatig worden aangevuld door overbrenging van documenten van de overheidsbesturen uit hun ambtsgebied (hoven en rechtbanken, registratiekantoren, notarissen, gemeenten, OCMW, kerkfabrieken, enz.). Het privéarchief (families, particulieren, ondernemingen, verenigingen) dat in de Rijksarchieven wordt bewaard, komt van schenkingen, bewaargevingen of aankoop.

Tijdens de lezing krijg je een voorstelling van de geschiedenis van het Rijksarchief te Bergen en de opdrachten die het vandaag vervult, zoals archiefinzameling, -bewaring, -ordening en -beschikbaarstelling, of het verstrekken van advies aan overheidsbesturen die hun archiefbeheer willen optimaliseren.

De lezing wordt gehouden in aanvulling op de tentoonstelling over 750 jaar rechtspraak in Henegouwen, die in partnerschap met het Rijksarchief te Bergen doorgaat in het Maison Losseau.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement