Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het gestolde land. Een eeuw Belgische economie

Wanneer de economie onze gedachtegang bepaalt

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/12/2016Conferentiezaal CegeSoma (Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel)Tarieven: Gratis toegangContact : isabelle.delvaux@cegesoma.be - 02 556 92 57

Op 14 december 2016 geeft Kristof Smeyers (University College London) in het CegeSoma een lezing over de economische geschiedenis van België vanaf de Eerste Wereldoorlog, vanuit een nieuw uitgangspunt: Was België op het einde van de Eerste Wereldoorlog in staat zich economisch opnieuw op te richten of bleef het land met een ‘gestolde’ economie ter plaatse trappelen?

Belgische economie al meer dan een eeuw gestold?

Wat als het begin van de economische moeilijkheden in België zich veel vroeger situeert dan over het algemeen wordt aangenomen? Dat is de stelling die Kristof Smeyers en Erik Buyst verdedigen in een recent door Polis uitgegeven boek. Een theorie die het verdient te worden bekeken, gedecodeerd en geanalyseerd.

Bijgevolg nodigt het CegeSoma Kristof Smeyers (University College London) uit. Hij zal het hebben over de Belgische economische geschiedenis sinds de Eerste Wereldoorlog vanuit een nieuw perspectief, met als centrale vraag: Was België op het einde van de Eerste Wereldoorlog in staat zich herop te richten of bleef het land integendeel met een gestolde economie ter plaatse trappelen?

De oorlog, een sociaaleconomisch trauma

De Belgische economie heeft de voorbije eeuw een gedaanteverandering ondergaan. Voor de Eerste Wereldoorlog was België een innovatieve, agressief liberale wereldmacht. Daar schoot in 1918 weinig van over. België hield aan de oorlog een sociaaleconomisch trauma over. In de daaropvolgende decennia probeerde het land dit trauma te verwerken door zich in te kapselen: in economische automatismen als de index, in sociale overlegstructuren en een sociale zekerheid, maar ook in een pacificatiepolitiek en in internationale samenwerkingsverbanden. Die buffers moesten een nieuwe catastrofe voorkomen. Tegelijkertijd werd België zo ook een land waar sociaaleconomische verandering maar schoorvoetend kon gebeuren. Honderd jaar later kampt het kleine, open land nog steeds met de effecten van dat trauma. Is België gestold ?

Kristof Smeyers (1988) is cultuurhistoricus aan University College London. Hij doet er onderzoek naar vroegmoderne leesmethoden en marginalia. Zijn interesses zijn onder anderen de geschiedenis van boek en bibliotheek, de geschiedenis van de geschiedschrijving en de geschiedenis van globalisering. Dat leidde hem tot een algemene studie van de economische geschiedenis van België. Het resultaat daarvan is het boek Het gestolde land (Polis, 2016).

Praktisch

  • Donderdag 14 december 2016, 14.30u
  • Conferentiezaal van het CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel
  • Deelname is gratis
  • Graag inschrijving via isabelle.delvaux@cegesoma.be of 02/556.92.57
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement