Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Fabriek en dorp

Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/12/2017Villerscollege: Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Van 10u tot 15u.

Tarieven: Gratis toegangContact : rijksarchief.leuven@arch.be - +32 (0)16 31 49 54

Tijdens de najaarslezing van het Rijksarchief te Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant laten historici, heemkundigen en erfgoedzorgers je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van lokale bedrijfsgeschiedenissen in een regionaal kader, met oog voor verschillen tussen de stedelijke en rurale context. Ze geven ook tips over hoe je het rijke erfgoedmateriaal op dit domein kan verzamelen, verwerken en delen met je publiek.

Het Rijksarchief te Leuven verwerft, bewaart, ontsluit en valoriseert overheidsarchieven (in hoofdzaak) afkomstig uit de provincie Vlaams-Brabant. Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant doet hetzelfde voor alle relevante historische en erfgoedgerichte studies over de provincie en haar voorlopers. Via een gezamenlijke lezingencyclus wordt de expertise gebundeld. Want beide instellingen willen actuele tendensen in geschiedschrijving en heemkunde belichten en aandacht wekken voor publicaties, documenten en objecten uit hun collecties. De najaarslezing 2017 richt zich op het industriële verleden van de provincie Vlaams-Brabant.

Zowel de chronologische evoluties als de geografische spreiding van economische activiteiten vormen een rijk thema dat vele heemkundigen en erfgoedzorgers boeit. De centrale ligging van de regio, een knooppunt van (water)wegen, bevordert sinds de 19de eeuw niet alleen de ontwikkeling van industrie en diensten, maar ook de expansie van een commercieel gerichte landbouw. De intense interactie tussen de primaire, secundaire en tertiaire sector is dan ook een typisch kenmerk van de economische structuur van de provincie.

Voorlopig programma

10u00    Onthaal met koffie/thee

10u15    Welkomstwoord
             Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)

10u30    Gedifferentieerde regionaal-economische ontwikkeling van Vlaams-Brabant
             Yves Segers (KU Leuven)

11u30    Toelichting van onderbelicht bronnenmateriaal naast het bedrijfsarchief
             Dominique Vanpée (Heemkundige Kring van Huldenberg)

12u15    Broodjeslunch, met inzage van de collecties van het Rijksarchief en het Documentatiecentrum

13u30    Historiek van de Wespelaarse conservenfabriek ‘La Corbeille’
             Jan Cleynhens (Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring)

14u00    Toelichting van ‘Fabrieksburen’, een erfgoedproject over industrie in de Zennevallei
             Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei

14u30    Voorstelling inventaris NV Dijlemolens - NV Atomic 
             Tine Wouters (Rijksarchief te Leuven)

14u45    Voorstelling registratieproject zwerfgoed ‘Made in Vlaams-Brabant’
             Benoit Vanhees (erfgoeddepotconsulent registratie, Provincie Vlaams-Brabant)

Praktisch

  • Villerscollege: Vaartstraat 24, 3000 Leuven.
  • Zaterdag 2 december 2017 van 10u tot 15u.
  • Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.
  • Inschrijven vóór maandag 27 november 2017 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement