Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Deportaties van Belgische burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/11/2018Chapelle Notre-Dame du Marché: Grand-Place 32 - 1370 Jodoigne

Van 20.00u tot 22.30u.

Tarieven: Gratis toegangContact : arnaud.charon@arch.be - 010 81 15 15

Iets meer dan honderd jaar gelden, in 1916, begonnen de Duitsers in weerwil van de internationale verdragen Belgische burgers te deporteren als werkkracht. Op 6 november 2018 houdt Arnaud Charon, assistent bij het Algemeen Rijksarchief en gespecialiseerd in het onderwerp, in Geldenaken een lezing over deze deportaties, met aansluitend debat.

Als gevolg van de talloze opeisingen door de bezetter was een derde van de actieve bevolking in België tijdens WO I werkloos. De vijand kende echter een schrijnend tekort aan arbeidskrachten en zag in die grote groep inactieve arbeiders een aanzienlijke potentiële werkkracht. 

Nadat eerst was opgeroepen tot vrijwillige indiensttreding begon de Duitse bezetter vanaf 1916 massaal mannen van 18 tot 55 jaar te deporteren naar Duitsland om er te werken in de industrie of naar Noord-Frankrijk om taken uit te voeren voor het leger. 

Hoe werden die deportaties georganiseerd? Wat waren de leefomstandigheden? In welke toestand keerden de gedeporteerden terug naar huis? Welke strijd hebben ze na de oorlog moeten leveren en hoe worden ze door de samenleving herinnerd? Allemaal vragen die tijdens de lezing aan bod zullen komen en helpen om een algemeen geschiedkundig beeld op te hangen van de deportaties tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Arnaud Charon is doctorandus aan de ULB en assistent bij het Algemeen Rijksarchief. Zijn doctoraatsverhandeling gaat over de gedwongen deportaties van burgers door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog, een onderwerp dat lange tijd onder de radar bleef.

De lezing met debat is een organisatie van Extension Ulb, in samenwerking met het cultureel centrum van Geldenaken en Orp-Jauche, en kadert in de herdenkingsactiviteiten 1914-1918 Jodoigne Libérée.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement