Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De overlevenden: de oorlog van de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum

Nieuwe evenementenreeks van het CegeSoma rond publieksgeschiedenis

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/02/2019CegeSoma: Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel

12.30u - 14.00u

Tarieven: Gratis toegangContact : isabelle.ponteville@arch.be - 02 556 92 11

Het CegeSoma start een nieuwe reeks evenementen op, met als gemeenschappelijke deler ‘publieksgeschiedenis’. Maak kennis met de vaak brandend actuele geschiedenis van de 20e eeuw via conferenties, debatten, interviews, filmvoorstellingen, … zowel in het CegeSoma als op externe locaties. Op 20 februari 2019 gaat de reeks van start met een lezing en debat n.a.v. de publicatie van een eerste synthetische studie over de Belgische oud-strijders. Antoon Vrints en Martin Schoups, auteurs van het boek, nemen het woord.

Naar schatting 320.000 van de 360.000 gemobiliseerde Belgische soldaten overleefden de Eerste Wereldoorlog. Na meer dan vier jaar oorlogsgeweld konden ze eind 1918 eindelijk naar huis terugkeren.

De oud-strijders zouden echter geen genoegen nemen met een eenvoudige terugkeer naar hun vooroorlogse bestaan. Ze waren ervan overtuigd dat ze vanwege hun oorlogsinspanning erkenning verdienden én dat ze een belangrijke, nieuwe rol te spelen hadden in de Belgische samenleving.

Als overlevenden voelden de oud-strijders ook een morele verplichting ten aanzien van hun gevallen kameraden.

Van bij hun terugkeer zouden de oud-strijders zich tot een krachtige sociale beweging ontpoppen die het Belgische establishment zowel in de dorps- als in de Wetstraat regelmatig kopzorgen bezorgde.

In hun boek beschrijven Schoups en Vrints het ontstaan en de groei van deze onstuimige sociale beweging. Het boek wordt ter plaatse te koop aangeboden voor € 22,50. Na de uiteenzettingen van Schoups en Vrints volgt een debat met de auteurs. Voertaal is het Nederlands.

De auteurs

Martin Schoups is historicus en is als FWO-aspirant verbonden aan de Universiteit Gent (Onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750). Hij publiceert onder andere over de Belgische voedselpolitiek na de Eerste Wereldoorlog. Voor zijn proefschrift onderzoekt Schoups de straatmanifestaties van stedelingen tegen de achtergrond van de democratisering in de periode van 1880 tot 1940.  

Antoon Vrints is hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit Gent (Onderzoeksgroep Sociale Geschiedenis na 1750). Hij publiceert over de sociale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en over conflictregulering in langetermijnperspectief. Vrints is de auteur van Het theater van de straat. Publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw (2011) en met Maarten Van Ginderachter en Koen Aerts schreef hij Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België (2014).

Aanmelden

Graag een seintje als je aanwezig zal zijn via isabelle.ponteville@arch.be of telefonisch via 02 556 92 11, met vermelding of je ook intekent op de lunch (2 sandwiches: ham of kaas of één van elk + frisdrank naar keuze: Cola, Fanta, water; € 5,00, ter plaatse te betalen) en zo ja, vermelding van je keuze.

Noteer ook alvast

De volgende bijeenkomst Publieksgeschiedenis is gepland voor woensdag 20 maart 2019 om 12.30u. We verwelkomen dan Anne Cornet en Enika Ngongo, die het zullen hebben over de impact van de Eerste Wereldoorlog in een koloniale context. 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement