Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De Belg en zijn eten

Het voedselbeleid van een kleine natie in en na oorlogstijd (1914-1948)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/11/2016Conferentiezaal CegeSoma (Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel)Tarieven: Gratis toegangContact : isabelle.delvaux@cegesoma.be - 02 556 92 57

Op woensdag 16 november 2016 geeft het CegeSoma om 14.30u het woord aan Luis Angel Bernardo y Garcia, verbonden aan het Algemeen Rijksarchief. Hij geeft een lezing over de rol van de Belgische Staat in de economische heropleving van het naoorlogse België en in het bijzonder over het voedselbeleid.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945-1948) was de voedselschaarste in België, een gevolg van de Duitse bezetting, nog steeds nijpend. Om de voedselbevoorrading en de economische activiteit op peil te houden, zag de Staat zich genoodzaakt om de nationale economie in de hand te nemen, in strijd met de traditie van de vrije markteconomie van het vooroorlogse België. De opeenvolgende naoorlogse regeringen legden zich toe op het herstel van de arbeidsmarkt. Net als de verdediging van een “sterke frank” was dit herstel noodzakelijk voor het heropstarten van de economische activiteit, maar ook voor de ordehandhaving en de normalisatie van het politieke leven. Op dit vlak volgde België een ander beleid dan zijn buurlanden.

Om het beleid van de Belgische Staat te kunnen begrijpen, is het essentieel om stil te staan bij het voedselbeleid. Luis Angel Bernardo y Garcia, auteur van een recente doctoraatsverhandeling met betrekking tot de voedselcrisissen in België, is hiervoor de geknipte persoon.

Luis Angel Bernardo y Garcia is werkleider bij het Algemeen Rijksarchief waar hij verantwoordelijk is voor de politieke archieven. Sinds 2015 coördineert hij de overbrenging van de “Afrikaanse archieven” van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In hetzelfde jaar verdedigde hij aan de Université Libre de Bruxelles zijn doctoraatsverhandeling over de diachronische aanpak van de voedselcrisissen in België tijdens bezettingsperiodes, de bevrijding en de onmiddellijke naoorlogse periode.

Praktisch

  • (Franstalige) lezing in de conferentiezaal van het CegeSoma (Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel)
  • 16 november 2016, 14.30u
  • Deelname is gratis
  • Graag aanmelden via telefoon (02/556.92.57) of email  
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement