Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief ten dienste van de archeologie: de lezing

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/05/2018Sint-Martinuskerk, rue du château - rue Notre-Dame, ChièvresTarieven: Gratis toegangContact : laetizia.puccio@arch.be -

De voorbije maanden boog Laetizia Puccio, archivaris bij het Rijksarchief, zich over het archief van Chièvres om documentatie te verstrekken aan de archeologen die ter plekke opgravingen doen. Ze kwam tot de onomstotelijke vaststelling dat het archief nog heel wat informatie bevat over tot dusver onbekende aspecten van de stad. Zo leert het archief ons bijvoorbeeld dat Chièvres in de middeleeuwen niet minder dan drie gevangenissen telde!

Op vrijdag 18 mei 2018 om 19.00u geeft Laetizia Puccio, verbonden aan het Rijksarchief te Namen, een lezing over het archief van Chièvres. 

Terwijl het meeste archief over Henegouwen in 1940 verloren ging bij een brand in het Rijksarchief te Bergen, kan de stad Chièvres er prat op gaan nog te beschikken over het overgrote deel van haar ancien régime-archief. De meer dan 58 strekkende meter documenten uit de periode 1404-1922 werden in 1943 overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen. Het archiefbestand bevat stukken over het Sint-Niklaashospitaal, de Armentafel, de leprozerie Saint-Lazare de Neuville, de gronden en weiden Chièvres, enz.

Het kadasterarchief en het archief van de Rekenkamer m.b.t. Chièvres worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief.  

De lezing vindt plaats in de Sint-Martinuskerk van Chièvres. Gratis inkom, maar graag vooraf een seintje aan contact@otchievres.be

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement