Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Op de rommelmarkt gevonden document teruggegeven aan de gemeente Gerpinnes

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/05/2023 - Onderzoek - Archiefbeheer - Aanwinsten - Rijksarchief te Bergen

Op 4 mei 2023 gaf het Rijksarchief aan de gemeente Gerpinnes het origineel koninklijk besluit van 1 maart 1962 terug waarmee de voormalige gemeente Villers-Poterie haar wapenschild verkreeg. Het document werd eerder verkocht op een rommelmarkt in het Antwerpse.

Onlangs kwam het Rijksarchief Bergen te weten dat een particulier in het bezit was gekomen van een officieel exemplaar van het koninklijk besluit van 1 maart 1962 waarmee aan de voormalige gemeente Villers-Poterie haar wapenschild werd verleend. De persoon in kwestie had het document gekocht op een rommelmarkt. Gelukkig kon het Rijksarchief het stuk recupereren. De koper was overigens blij te kunnen meewerken aan de ‘redding’ van het document.

De akte komt uit het archief van de voormalige gemeente Villers-Poterie, waarvan Gerpinnes de rechtsopvolger is. 

Met het document kreeg de gemeente Villers-Poterie in 1962 de officiële toelating om een wapenschild te gebruiken dat als volgt wordt omschreven: « De sable, à trois maillets penchés d'or. L'écu sommé d'une couronne d'or à neuf perles posées sur le cercle, et supporté par deux lions regardant d'or armés et lampassés de gueules, tenant chacun une vouge d'argent emmanchée d'or. Le tout placé sous un pavillon de gueules, bordée d'hermine et doublé de sinople, surmonté d'un buste de vieillard, coiffé d'un bonnet de gueules, rebrassé de trois pointes d'hermine, le buste hissant du pavillon. »

Onvervreemdbaar en onverjaarbaar 

Niet zelden worden op een rommelmarkt of een online verkoopplatform overheidsdocumenten aangetroffen. Archief dat door een overheidsdienst en zijn rechtsvoorgangers werd gevormd bij het uitoefenen van zijn opdrachten behoort echter tot het “openbaar domein” en kan bijgevolg niet vervreemd worden door aan- of verkoop, schenking, legaat of verjaring, ongeacht het feit of de verkoper al dan niet te goeder trouw was.

In de periode van de gemeentefusies, toen gemeentearchieven massaal werden verhuisd naar de nieuwe overkoepelende gemeente of naar andere archiefbewaarplaatsen, zijn jammer genoeg vele documenten van historisch of bestuurlijk belang verloren gegaan. 

Laurent Honnoré, diensthoofd van het Rijksarchief Bergen, en Claude de Moreau de Gerbehaye, departementshoofd bij het Rijksarchief, overhandigden het document aan de burgemeester van Gerpinnes, Philippe Businne.

 

Leestips

In de Franstalige media

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement