Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Brieven van Guido Gezelle getranscribeerd en online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/12/2022 - Onderzoek - Digitalisering - Rijksarchief te Kortrijk

Het Rijksarchief Kortrijk bewaart verschillende brieven geschreven of ontvangen door de West-Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Als collectiepartner in het participatieproject Gezelles Brieven, een initiatief van het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge, helpt het Rijksarchief mee om de brieven toegankelijk te maken voor een groot publiek. Het Guido Gezellearchief wil op termijn een online teksteditie van de volledige brievenverzameling realiseren, verspreid over verschillende archief- en documentatie-instellingen: in totaal zowat 7.700 stuks.

De originele brieven uit het Rijksarchief Kortrijk kunnen reeds via de website GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online) worden geraadpleegd. Ze werden getranscribeerd en voorzien van bijkomende informatie. Ontdek op deze manier verrassende geschriften en lees bijzondere brieven. Via de website GezelleBrOn kan je onder meer online grasduinen in Gezelles briefwisseling met leraars van het Brugse Sint-Lodewijkscollege of in correspondentie met de leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (KANTL), waarvan de papieren exemplaren worden bewaard in het Rijksarchief Kortrijk.

Zo is er een ongedateerde brief van Guido Gezelle aan de Oost-Vlaamse heimatschrijver Frans De Potter, medelid van de KANTL. De bekende Nederlandse naamkundige Johan Winkler, boezemvriend van de priester-dichter, wilde immers graag weten hoe de West-Vlaamse familienaam Bouckenooghe in het Nederlandse dorp Wormerveer (provincie Noord-Holland) was beland. Gezelle verzocht De Potter om een genealogisch onderzoek te verrichten door “den tegenwoordigen habitat onzer Vlaamschen Bouckenooghen ten papiere zetten”. En wie weet kon dit helpen, nog volgens Guido Gezelle, om de brave man Winkler weer te laten aanknopen met de “katholyke maagschap” of de warme rooms-katholieke familie.

 Guido Gezelle stond mee aan de wieg van de KANTL en heeft een omvangrijke correspondentie gevoerd met zijn medeleden: ongeveer 1.000 brieven van en aan Gezelle bleven bewaard. Tijdens de studiedag “Taalbroeders” op zaterdag 26 november werd deze omvangrijke briefwisseling tegen het licht gehouden.

   

In de media

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement