Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Doornikse cartularia en obituaria staan online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/11/2022 - Onderzoek - Digitalisering - Rijksarchief te Doornik - Rijksarchief te Bergen

De Doornikse collectie cartularia en obituaria (jaargetijdenboeken) werd gedigitaliseerd en is nu online raadpleegbaar. Het gaat om cartularia van onder meer het bisdom Doornik, de Sint-Maartensabdij van Doornik, het Hospitaal Notre-Dame à la Rose uit Lessen en de abdij van Gellingen. Ook de cartularia en obituaria uit het Rijksarchief Bergen zijn al enige tijd online doorzoekbaar.  

In mei 1940 werd het gebouw van het Rijksarchief Bergen verwoest door een brand. Twee derde van het archief ging verloren, waaronder heel wat oorkondenschatten. Gelukkig konden ook veel cartularia en jaargetijdenboeken worden gered. De documenten die werden opgesteld door instellingen uit het voormalig gerechtelijk arrondissement Doornik werden in 1964, bij de oprichting van het Rijksarchief Doornik, naar daar overgebracht.

Cartularia

Omdat oorkonden met privileges en eigendomsakten erg broos waren, werden ze in het verleden door archiefvormers vaak gekopieerd in prachtig geïllustreerde bundels. Deze cartularia kunnen eigenlijk als veiligheidskopieën van belangrijke oorkonden worden beschouwd.

De collectie cartularia die wordt bewaard in het Rijksarchief Doornik is erg belangrijk voor de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van Doornik en omgeving. De reeks cartularia van het bisdom Doornik en van de Sint-Maartensabdij bevat nagenoeg alles wat nog overblijft van het archivalisch erfgoed van beide instellingen. Het cartularium van de abdij van Edingen is dan weer belangrijk omwille van zijn omvang. In het Rijksarchief Doornik vind je ook het cartularium van het Hospitaal Notre-Dame à la Rose uit Lessen, het cartularium van het kartuizerklooster van Mont-Saint-André in Chercq, het cartularium van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Antoing, een bundel documenten die werden bijeengebracht voor een proces tussen de abdij van Crespin en de inwoners van Pommerœul en een cartularium van de Sint-Calixtusabdij in Cysoing (Frankrijk).

Obituaria

Obituaria of jaargetijdenboeken zijn overlijdensregisters waarin de namen van de overledenen werden opgetekend, samen met de datum van de eredienst die voor hun nagedachtenis werd gehouden. Maar deze obituaria zijn veel meer dan een verzameling data. Ze bieden duiding bij de religieuze, maatschappelijke, economische en institutionele geschiedenis. In de obituaria van Antoing, Chercq, Gellingen, Heidegem, Papegem, Péruwelz, Stambruges en Doornik vind je onder meer personeelslijsten (nr. 10 en 54), kopieën van schenkingsakten of testamenten (nrs. 10, 50 en 53), staten van rentes en goederen (nrs. 45 en 50) en reglementen (nr. 53).

Online raadpleging

Om de waardevolle cartularia en obituaria uit het Rijksarchief Doornik optimaal te beschermen voor de toekomst, werden ze gedigitaliseerd en geïntegreerd in onze online zoekomgeving. De collectie cartularia en obituaria die worden bewaard in het Rijksarchief Bergen staan al langer online.  

Cartularia

Obituaria

Lees ook:

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement