Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Slag bij Waterloo: nieuwe ontdekking over stoffelijke resten van soldaten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/08/2022 - Onderzoek - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

Op het slagveld van Waterloo kwamen op 18 juni 1815 minstens 10.000 soldaten om het leven. Archeologen ondervinden nochtans de grootste moeite om lichamen op te graven. In 2012 waren het er bv. slechts twee. Om dit mysterie op te helderen, werkte archivaris Bernard Wilkin, verbonden aan het Rijksarchief Luik, samen met een Duitse confrater, Robin Schäfer, en met een Britse archeoloog van de universiteit van Glasgow, Tony Pollard. Samen hebben ze in het Rijksarchief Louvain-la-Neuve onuitgegeven documenten ontdekt, naast talrijke andere bronnen waarmee kan worden aangetoond dat de gebeenten reeds vanaf 1834 werden opgegraven door landbouwers die op het voormalige slagveld actief waren. De opgegraven stoffelijke resten werden gebruikt in de suikerindustrie, waar ze werden verwerkt tot beenderkool, een belangrijk ingrediënt voor het zuiveren van het sap van vermalen en verwarmde suikerbieten.

 Het bericht kreeg veel aandacht in de (internationale) media. Een overzicht.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement