Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Verloren gewaand manuscript van de abdij van Orval teruggegeven aan het Rijksarchief Aarlen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/06/2022 - Digitalisering - Aanwinsten - Rijksarchief te Aarlen

Een register van de voormalige abdij van Orval dat sinds ettelijke decennia voorgoed verloren werd gewaand, werd onlangs teruggegeven aan het Rijksarchief Aarlen, nadat het was opgedoken in Nederland. Het 18de-eeuws register werd gedigitaliseerd en is nu online raadpleegbaar.  

Het register in kwestie bevat lijsten van de broeders en abten die van 1679 tot 1765 aan de abdij van Orval verbonden waren, evenals de biografische gegevens van de abten Henrion, Mommertz, de Meuldre en Effleur, die de abdij leidden van 1707 tot 1764.

Het laatste spoor van dit manuscript liep dood in 1970, toen een tentoonstelling werd gehouden naar aanleiding van de 900ste verjaardag van de abdij. Het register werd toen uitgeleend door een Duits klooster, Kloster Geistingen in Hennef.

Volgens een brief die in het register gevonden werd, bevond het stuk zich van 1970 tot mei 1980 bij de Luikse abt Charles Grégoire (1923-1991), die het personeel van de abdij van Orval wilde bestuderen. In zijn schrijven stelt de abt dat hij enorm in de war is over het feit dat hij pas na zovele jaren het manuscript van de abdij van Orval, dat zo vriendelijk was uitgeleend voor de tentoonstelling naar aanleiding van de 900ste verjaardag van de abdij, terugstuurt. Het manuscript was al die tijd in een lade blijven liggen…

In juni 2022 werd het register aan het Rijksarchief Aarlen overgemaakt door broeder Xavier, de econoom van de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Orval, en door leden van de vzw Aurea Vallis et Villare, waaronder voorzitter Marc Heyde.

Bij hun bezoek aan het Rijksarchief Aarlen konden ze kennismaken met de nieuwe infrastructuur van onze vestiging in Aarlen en met het archief van de oude abdij van Orval (jaren 1173-1794), dat in de Franse tijd genationaliseerd werd.

Het register werd inmiddels gedigitaliseerd en is online raadpleegbaar. Het is getiteld ‘Catalogus Monachorum viventium ac Deo Servientium sub R[everen]d[i]mo Domno Abbate Joanne Matthaeo Mommertz Item ab anno MDCCVII Defunctorum’ en ‘Catalogus Fratrum Conversorum’.

In 2021 bracht het Rijksarchief reeds twee cartularia van de abdij van Orval uit de 18de eeuw online, waarin de rechten en goederen van de abdij van Orval in de provincie Luxemburg en omliggende streken van de 12de tot de 18de eeuw beschreven staan.

  

  

Online raadpleging

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement