Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Steeds meer Oost-Vlaamse kaarten en plannen online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/06/2022 - Digitalisering - Rijksarchief te Gent

De voorbije jaren zijn ruim 2.000 visuele pareltjes uit de collectie van het Rijksarchief Gent aan de online zoekomgeving van het Rijksarchief toegevoegd. Tijd om enkele van die pareltjes eens onder de aandacht te brengen.

De kern van de kaartencollectie van het Rijksarchief Gent, de 3.679 kaarten beschreven in “Kaarten en plannen” (toegang VZ1), was één van de eerste grote scanoperaties van onze Oost-Vlaamse vestiging. Deze beelden zijn al jaren online te vinden, tot grote vreugde van menig onderzoeker.

Hoewel het om de oudste set gaat, is dit echter niet de enige kaartencollectie van het Rijksarchief Gent. Toen het Rijksarchief Gent zijn intrek nam in de Bagattenstraat kwamen ook de kaartencollecties van de arrondissementen Dendermonde (uit het Rijksarchief Beveren) en Oudenaarde (uit het voormalige Rijksarchief Ronse) daar terecht. Deze collecties zijn heel verschillend van aard. De kaartencollectie uit Beveren is beperkt qua aantal (329 nummers) en periode (late 17de eeuw - midden 20ste eeuw), maar bevat in hoofdzaak historische kaarten. De collectie kaarten, plannen, plattegronden, schetsen, bouwtekeningen, … die destijds in het Rijksarchief Ronse werd samengesteld, is veel groter (1.647 nummers). Zoals de opsomming echter al laat blijken, is ze tegelijk veel ruimer van opzet. Naast originelen bevatten beide verzamelingen tevens een groot aantal uitgegeven kaarten, kopieën en reproducties. Sinds kort is dit alles eveneens online te vinden.

Daarnaast werden een 40-tal gescande nummers uit het archief van de Abdij van Ninove gekoppeld aan de online inventaris (toegang K144). Ook hier gaat het in hoofdzaak om kaartmateriaal.

Op die manier zijn, in totaal, ruim 2.000 visuele pareltjes aan onze online zoekomgeving toegevoegd. Je vindt er onder andere:

  • Een kaart van de polder van Kieldrecht op Statenbodem, kopie uit 1715 van een origineel uit 1687 (Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen ex-RA Beveren, nr. 65).
  • Bouwkundige tekeningen van de torenspits van de Sint-Hermeskerk te Ronse uit 1894 (Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen ex-RA Ronse, nr. 282).
  • Voorontwerptekeningen van een overdekte zwemkom te Ronse, midden 20ste eeuw (Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen ex-RA Ronse, nr. 282).
  • Een 18de-eeuws grondplan van het terrein van de abdij van Ninove. Let op de details in de kloostertuin! (Rijksarchief Gent, Abdij van Ninove, nr. 231).

… en nog veel meer.

Geen fan van kaartmateriaal, tekeningen of schetsen? Dan heeft het Gentse Rijksarchief ook enkele kleinere toevoegingen online in de aanbieding, zoals scans van wezerijdocumenten van Sinaai, Belsele en de heerlijkheid Cauwerborgh (toegang AR159, nummers 92-164 en 182-187), een klein archiefblokje charters van het Rijke Gasthuis te Gent (toegang K73) en 87 nummers (waaronder ook foto’s!) uit het archief van de Roosenbergabdij te Waasmunster (toegang K174).

Voor elk wat wils!

 

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement