Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Geschiedenisprijs Pro Civitate

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/06/2022 - Onderzoek - Divers - Rijksarchief te Namen

Op 14 mei 2022 werd de prestigieuze Geschiedenisprijs Pro Civitate uitgereikt aan Stef Espeel voor zijn proefschrift 'Prices and Crises. The Grain Economy in Fourteenth-Century Flanders', onder co-leiding van de Universiteit Antwerpen en de Université libre de Bruxelles. Stef Espeel is als doctor in de geschiedenis verbonden aan de Universiteit Antwerpen en werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij het Rijksarchief Namen en de Université libre de Bruxelles.

De geschiedenisprijs Pro Civitate wordt jaarlijks toegekend aan een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage levert tot de geschiedenis van de steden en gemeenten gelegen binnen de grenzen van het huidige België of van de vorstendommen die er ooit deel van uitmaakten. De chronologische periode die in aanmerking wordt genomen loopt van de Oudheid tot de hedendaagse periode.

De Geschiedeniscommissie Pro Civitate vloeide voort uit de voormalige Commissies Geschiedenis van het Gemeentekrediet van België en van Dexia Bank en opereert sindsdien binnen de Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Sinds 2009 wordt de Prijs in even jaren toegekend aan een werk in het Frans en in oneven jaren aan een werk in het Nederlands. De auteur mag max. vijf jaar gedoctoreerd zijn in één van de menswetenschappen.

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement