Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Fotoarchief van Casimir Zagourski naar Rijksarchief Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/11/2021 - Digitalisering - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen

Het fotoarchief van Casimir Zagourski, een baanbrekende fotograaf van Centraal-Afrikaanse volkeren en gebruiken, is aan het Rijksarchief Namen geschonken. De foto’s vormen een waardevolle getuigenis over het interbellum. Nu ook online raadpleegbaar!

Casimir Zagourski (1883-1944), van Poolse afkomst, vestigde zich in 1924 in Leopoldstad (Belgisch Congo). Hij fotografeerde er de fauna en flora en de plaatselijke bevolking. Hij verkocht zijn foto’s per stuk, onder de vorm van postkaarten, of als album, getiteld Verdwijnend Afrika.  

Zagourski maakte ook foto’s van het bezoek van prins Leopold, de latere koning Leopold III, aan Congo in 1925, en van het bezoek van Albert I en Elisabeth eind jaren 1920.  

Na zijn overlijden in 1944 bleven zijn foto’s en postkaarten de wereld rondgaan. De negatieven van 75 % van de foto’s kwamen in handen van Marjan Zagourski (1923-2016) en diens echtgenote Marguerite Cravatte.

Marguerite Cravatte overleed in oktober 2020 te Bergen en had in haar wilsbeschikking bepaald dat de fotonegatieven moesten geschonken worden aan het Rijksarchief Namen. De voorbije maanden werd het archief volledig geordend, beschreven en gedigitaliseerd, op initiatief van David Bolsée, neef van de schenkster.  

Het Rijksarchief is bijzonder opgetogen met deze nieuwe aanwinst. De gedigitaliseerde negatieven zijn sinds 15 december 2021 online raadpleegbaar.

De schenking vormt een mooie aanvulling op de foto’s van Zagourski over het prinselijk en vorstelijk bezoek aan Congo die het Rijksarchief reeds in zijn collectie heeft. Deze foto’s worden bewaard in het Archief van het Koninklijk Paleis, in de collectie fotoalbums van Albert I en Elisabeth.  

Inventaris en fotonegatieven online

Lees meer

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement