Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Franstalige versie van Zoekwijzer Migratie verschenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/11/2020 - Onderzoek - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Migranten zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van België. Toch is in de historische literatuur over de Belgische geschiedenis de betekenis van migratie en migranten nog onderbelicht. Migratiegeschiedenis is een relatief jonge, maar b(l)oeiende tak van de geschiedwetenschap die de volksverhuizing naar/uit/in een bepaalde regio en periode onderzoekt. Nadat in 2017 al een Nederlandstalige zoekwijzer verscheen die de weg toont naar bronnen over migratie in België die in het Rijksarchief worden bewaard, is nu ook een Franstalige versie van deze zoekwijzer verschenen.

Migratieonderzoek kan gebeuren op basis van verschillende soorten bronnen, zoals geschreven documenten, mondelinge overlevering of audiovisueel materiaal (foto’s, schilderijen, prenten, affiches, film). Studies over migratiegeschiedenis zijn gebaat bij een systematische analyse en selectie van representatieve bronnen. Alleen op die manier kunnen migratiepatronen in al hun diversiteit begrepen en verklaard worden en krijgen we zicht op hoe, wanneer en in welke mate migratie doorheen de tijd al dan niet voorwerp van conflict is geweest.

Het IMMIBEL-project dat in 2015 van start ging, had voor het Rijksarchief als doel de bronnen die betrekking hebben op migratie toegankelijker te maken. Zo werden werden ongeveer 154.000 steekkaarten die toegang geven tot individuele vreemdelingendossiers in een databank verwerkt, raadpleegbaar via de zoekrobot 'Zoeken naar personen'.

Daarnaast werd ook een zoekwijzer geschreven die de weg toont naar bronnen over migratie in België die in het Rijksarchief worden bewaard. De Nederlandse versie van de zoekwijzer verscheen in 2017, de Franse versie werd recent uitgegeven. In de zoekwijzer staat onder meer uitleg over wat vreemdelingendossiers zijn en hoe ze te gebruiken, welke bronnen bruikbaar zijn voor statistische analyses van immigratie in België, welke bronnen zicht geven op emigratiestromen en de vluchtelingenproblematiek en displaced persons na de beide wereldoorlogen. De focus in deze zoekwijzer ligt op de tweede helft van de 19de eeuw tot de jaren 1960, omdat de 19de eeuw in verschillende opzichten een scharnierperiode is. Vanaf dan stijgen de migratie, de mobiliteit en de stedelijke groei exponentieel, worden lange afstanden minder problematisch, maar tegelijk vormt de strengere nationale regulering in toenemende mate een barrière om te migreren.

Zoekwijzers migratiegeschiedenis

De zoekwijzers (Nederlandstalig/Franstalig) kunnen besteld worden via publicat@arch.be:

  • WILLEMS Bart, HEYNSSENS Sarah en STRUBBE Filip, Histoire des migrations (1830-1960) : Jalon de recherche, Zoekwijzer nr. 46, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2020, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).
  • WILLEMS Bart, STRUBBE Filip en HEYNSSENS Sarah, Migratiegeschiedenis 1830-1960: Zoekwijzer, Zoekwijzer nr. 45, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017, € 5,00 (+ eventuele verzendingskosten).

 

 

 

Lees meer

Update pagina: 17 mei 2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement