Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

190 jaar Belgische Revolutie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/09/2020 - Algemeen Rijksarchief

De onafhankelijkheidsverklaring van ons land kwam er niet zonder slag of stoot, maar werd voorafgegaan door de Septemberrevolutie. In Brussel kwam het in september 1830 tot een gewapende confrontatie tussen het regeringsleger en opstandelingen, die een revolutionaire regering vormden: het Voorlopig Bewind. Een week nadat het leger van koning Willem I zich uit het Brusselse Warandepark had teruggetrokken, verklaarden de opstandelingen op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid van België.

Verschillende archiefbestanden in het Algemeen Rijksarchief werpen een beeld op deze turbulente periode in de geschiedenis van de Lage Landen. De geïnventariseerde kaarten- en prentencollectie onder de noemer Topografisch-historische atlas bevat tientallen kleurenlithografieën van de vijandigheden die eind september 1830 plaatvonden in meerdere steden. Deze stukken zijn allemaal gedigitaliseerd en vrij raadpleegbaar via onze zoekrobot. Wie de besluitvorming binnen het Voorlopig Bewind wil bestuderen, kan terecht in het archief van het “Voorlopig Bewind en Regentschap”.

 

   

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement