Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Virtuele tentoonstelling rond het thema 'Geboorte'

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/07/2020 - Divers

Elke zomer wordt in het kader van Wetenschap en cultuur in het Koninklijk Paleis door alle federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) een gezamenlijke tentoonstelling uitgewerkt. Door de coronacrisis kan de tentoonstelling deze zomer niet plaatsvinden in het Paleis, maar desondanks bieden de FWI's je via de virtuele tentoonstelling Geboorte de mogelijkheid om binnen een ruim themakader een dertigtal kunstwerken, natuurspecimens en -fenomenen, wetenschappelijke onderzoeksonderwerpen, archiefdocumenten, foto's, films, ... te ontdekken.

Het thema 'geboorte' (en 'oorsprong' in meer ruime zin) is een terugkerend thema bij heel wat onderzoekers uit de meest uiteenlopende vakgebieden: astrofysici, historici, archeologen, biologen, artsen, geologen, paleontologen, ...

Elk vakgebied bekijkt een thema vanuit een zeer eigen, specifieke gezichtshoek. Hoe zijn het heelal, de hemel en de aarde ontstaan? Hoe komt een levend wezen tot leven? Hoe ontstaan natuurfenomenen? Welke culturele praktijken zijn verbonden met geboorten en hoe kunnen we deze tradities begrijpen? Waarom worden documenten als geboorteakten bewaard?

Het virtuele parcours is opgebouwd rond:

« Niets gaat langzamer dan de werkelijke geboorte van een mens »

Hadrianus' gedenkschriften (1977)
Marguerite Yourcenar (1903-1987)

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement