Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Repertorium van de zegels van de steden van het voormalige graafschap Vlaanderen (1200-1500)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
30/01/2020 - Onderzoek - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Drieënzestig steden van het voormalige graafschap Vlaanderen zijn vertegenwoordigd in dit repertorium, dat de types zegels beschrijft die tijdens de middeleeuwen werden gebruikt om diplomatieke documenten te bekrachtigen. De presentatie van de zegels per stad en per gebruiksperiode laat zien of steden wijzigingen aanbrachten in hun zegelafbeelding en zo ja, welke. Ook de context waarin de steden opereerden, wordt geduid. Die wordt immers weerspiegeld in de keuze van de beeldcomposities.   

Een bronnenlijst vermeldt welke afdrukken bewaard bleven en de toestand waarin ze vandaag verkeren. De auteurs trachtten zo veel mogelijk afdrukken terug te vinden in Belgische archiefbestanden, naast de oudste afdrukken die zich in de Archives nationales in Parijs bevinden. Daarbij werden nauwelijks gekende en zelfs totaal onbekende types ontdekt. 

De typologische, iconografische en heraldische indices geven een handig overzicht van thema’s die populair waren en van hun verspreiding in tijd en ruimte. 

De auteurs hopen dat talrijke onderzoekers uit diverse disciplines van de mediëvistiek baat zullen hebben bij dit werk en dat ze hun vondsten zullen delen, zodat de online versie van het repertorium verder kan worden aangevuld.   

De auteurs

Lieve De Mey is historica, mediëvist en zelfstandig onderzoekster. Ze werkte mee aan talrijke onderzoeksprojecten en uitgaven, onder meer voor de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Het repertorium is het resultaat van een onderzoek dat werd gefinancierd door het Fonds Lamberts Van Assche van de KU Leuven.

Thérèse de Hemptinne is historica, mediëvist, ereprofessor aan de Universiteit van Gent, lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis en van de Internationale Commissie voor Diplomatiek.

Bestellen

Het repertorium is voor €25,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be.

DE MEY Lieve, (met de medewerking van) DE HEMPTINNE Thérèse, (voorwoord door) BOONE Marc, Répertoire des sceaux des villes du comté de Flandre au Moyen Âge (1200-1500), Reeks Studia vol. 165, publicatienummer 6047, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2019.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement