Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer dan 2.000 plannen van ‘opmerkelijke gebouwen’ geïnventariseerd en online beschikbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
08/01/2020 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Geconfronteerd met de dreiging van de Koude Oorlog richtte de Belgische overheid in 1952 een dienst op die belast werd met de voorbereiding van de bescherming van het nationaal patrimonium. Deze dienst moest onder meer plannen van ‘opmerkelijke gebouwen’ verzamelen, in functie van een eventuele heropbouw. Na een lang verblijf in de kelders van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis werd de verzameling van ruim 2.000 plannen in 2017 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, waar ze beschreven en gescand werd. En nu is deze opmerkelijke verzameling ook online raadpleegbaar.

De Dienst van het Repertorium van het Cultuurbezit maakte een overzicht van alle te beschermen goederen en bestudeerde hoe die – bij het uitbreken van een gewapend conflict – snel in veiligheid konden worden gebracht, bijvoorbeeld in atoomschuilkelders. Een andere opdracht van de Dienst was het verzamelen van plannen van opmerkelijke gebouwen. Daarmee zou een eventuele heropbouw worden vergemakkelijkt. Tijdens de eerste helft van de jaren 1950 werden zo meer dan 2.500 plannen opgehaald bij diverse architecten en stadsbesturen.

Lange tijd bleven die plannen opgeborgen in de kelders van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Tot ze eind jaren 1980 herontdekt werden door Thomas Coomans, die meteen een zeer degelijke inventaris van de collectie maakte. In 2017 werden de plannen overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Ze werden er gedigitaliseerd en staan intussen ook online.

De verzameling omvat echte schatten. De zeldzame originele plannen van Joseph Poelaert van het Brusselse Justitiepaleis zijn waarschijnlijk het meest bekend. Maar ook andere pareltjes laten toe de architectuur van zowel religieuze als openbare gebouwen, verspreid over het hele land, beter te leren kennen.

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement