Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Belgische deelname aan de Wereldtentoonstellingen van 1860 tot 1932: België als toonbeeld van technische en wetenschappelijke innovatie

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/06/2019 - Onderzoek - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Als koploper inzake technische en wetenschappelijke vooruitgang nam België geestdriftig deel aan diverse wereldtentoonstellingen, om er vervolgens zelf een aantal te organiseren: Brussel in 1897 en 1910, Luik in 1905 en Gent in 1913 trokken miljoenen bezoekers van over de hele wereld. De archieven van de officiële diensten die de Belgische deelnames aan de wereldtentoonstellingen moesten promoten of de organisatie van dergelijke expo’s in België superviseerden, illustreren dat de overheid veel belang hechtte aan dit soort ‘visitekaartjes’. De archieven in kwestie zijn tot 1932 geïnventarisserd.

De eerste wereldtentoonstelling werd gehouden in Londen in 1851. Het was de start van een traditie om overal ter wereld groots opgezette tentoonstellingen te organiseren. In het kader van de industriële revolutie wilden deze events ook de innovaties en de vooruitgang van hun tijd illustreren. Ze waren zowel cultureel, politiek, wetenschappelijk als commercieel van aard. Als koploper inzake technische en wetenschappelijke vooruitgang nam België geestdriftig deel aan deze tentoonstellingen, om er vervolgens zelf een aantal te organiseren. De tentoonstellingen van Brussel in 1897 en 1910, van Luik in 1905 en van Gent in 1913 trokken miljoenen bezoekers van over de hele wereld.

Het archief van de officiële diensten die de Belgische deelnames aan de wereldtentoonstellingen moesten promoten of de organisatie van dergelijke expo’s in België superviseerden, illustreert dat de overheden veel belang hechtten aan dit soort visitekaartjes van onze knowhow. Dankzij het Brain-project TIC-BELGIUM – gewijd aan de geschiedenis van netwerken voor internationale intellectuele samenwerking – kon een nauwkeurige inventaris worden opgemaakt van de archieven van tientallen nationale, internationale en wereldtentoonstellingen die plaatsvonden tot 1932. Naast honderden verslagen, catalogi of reglementen voor deelname bevatten deze archieven ook ettelijke duizenden dossiers over de organisatie van Belgische deelnames, over de bouw van paviljoenen, het verloop van expo’s en congressen of het uitreiken van prijzen aan de meest vindingrijke deelnemers.   

De inventaris

De archiefinventaris is in papieren vorm voor € 21,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Je kan de inventaris ook bestellen via publicat@arch.be (+ verzendingskosten) of gratis downloaden via de link hieronder.  

LANNOYE Anne, SURDIACOURT Nicolas en TALLIER Pierre-Alain, Inventaire des archives du Ministère de l’Industrie et du Travail : Expositions universelles, internationales et nationales, foires, congrès et salons : Première partie (1860-1932), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 657, publicatie 5968, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2019.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement