Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De archieven van de sociale wetenschappen op het spel? Een onderzoeksverslag

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/06/2019 - Onderzoek - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

Het SODA-team heeft een onderzoek onder de Belgische sociale wetenschappers gedaan, waarvan het rapport nu beschikbaar is. Wat is de stand van zaken en wat zijn de noden van sociale wetenschappers zoals sociologen, antropologen, demografen, … wat betreft het archiveren van de grote hoeveelheden gegevens die ze verzamelen in het kader van experimenten, enquêtes of studies? SODA zocht het uit.

De grote hoeveelheden “datasets” die sociale wetenschappers verzamelen, vormen de vruchten van langdurige arbeid: problematieken definiëren, specifieke bevolkingsgroepen identificeren, concepten gebruiken (zoals “norm”, “identiteit”, “vervreemding”…), onderzoeksinstrumenten ontwikkelen (enquêtes, vragenlijsten, interviews, statistische formules, software aanpassing)…

Toch missen de onderzoekers de nodige middelen om deze waardevolle gegevensverzamelingen te archiveren, zoals de resultaten van de SODA-enquête aantonen:

  • Volgens 43% van de respondenten bestaan er geen richtlijnen op hun werkplek betreffende de archivering van wetenschappelijke gegevens aan het einde van een enquête.
  • 55% van de respondenten zegt nooit te hebben gehoord van data management plans, waarin onderzoekers moeten uitleggen wat ze gaan doen met hun gegevens aan het einde van hun projecten, waar ze hen zullen deponeren, onder welke licentie, etc.
  • 83% van de onderzoekers beweert geen goed overzicht te hebben van de verschillende bronnen die ze zouden kunnen raadplegen om herbruikbare gegevens te vinden, wat betekent dat een groot aantal datasets die zouden kunnen worden hergebruikt eigenlijk onbeschikbaar blijven.

Deze resultaten bevestigen de onderliggende aannames van het SODA-project. Daaruit blijkt dat de sociale wetenschappers wel degelijk een specifiek archief nodig hebben voor hun gegevens, zowel om hun preservatie op lange termijn te garanderen als om hergebruik van gegevens in bepaalde mate mogelijk te maken.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement