Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Restauratie van twee bijzondere archiefstukken uit het cultureel erfgoed van de Duitstalige Gemeenschap

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/05/2019 - Restauratie - Rijksarchief te Eupen

Na twee maanden restauratiewerk keren enkele bijzondere archiefstukken terug naar het Rijksarchief te Eupen: twee volumes van de eerste uitgave van de encyclopedie van Denis Diderot en Jean Baptiste le Rond d'Alembert, en een cijnsrol van de heerlijkheid Lontzen uit de 14e eeuw.

De restauratie werd mogelijk gemaakt via het “Decreet ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang” dat werd aangenomen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Dankzij dit decreet werden verschillende archieven van het Rijksarchief te Eupen – waaronder de twee gerestaureerde stukken – ingeschreven in het register met bijzondere cultuurgoederen die beschermd moeten worden.   

De encyclopedie van Denis Diderot en Jean Baptiste le Rond d'Alembert is het eerste Franse synthesewerk dat de kennis en de toonaangevende documenten uit de periode van de Verlichting bundelt. Ze bestaat uit 35 volumes die tussen 1751 en 1780 geschreven werden door talrijke encyclopedisten. Met meer dan 70.000 lemma’s en talrijke gedetailleerde illustraties hebben ze de verspreide kennis van hun tijdgenoten samengebracht zodat het publiek er kennis kon van nemen.     

Restauratie was dringend nodig, want de bovenzijden van de boekblokken van de volumes waren beschadigd door vocht. Om dit te herstellen werden de bladzijden losgemaakt en een voor een gereinigd. Scheurtjes en ontbrekende delen werden geplakt en hersteld. Vervolgens werden de pagina’s weer ingebonden en kregen de volumes een op maat gemaakte omslag.  

Het tweede archiefstuk is een perkament uit 1386 van drie meter lang. Het bestaat uit vijf afzonderlijke perkamenten die aaneen genaaid zijn en bevat een register met de cijns en de schatplichtigen van de vrije heerlijkheid Lontzen. Door zijn ouderdom en zijn inhoud is deze rol een belangrijke bron voor de lokale en regionale geschiedenis en voor de genealogie. Het eerste en het laatste perkament moesten dringend hersteld worden. Ook in dit geval werden scheuren geplakt en werden ontbrekende delen hersteld.  

De restauraties werden uitgevoerd door Michel Fassin uit Barchon.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement